Flere komplikasjoner med dronedaron

Nyheter Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dronedaron, et antiarytmikum, gir økt risiko for vaskulære hendelser hos pasienter med permanent atrieflimmer, ifølge en ny studie.

  Formålet med multisenterstudien PALLAS var å undersøke om dronedaron kunne redusere risiko for alvorlige vaskulære hendelser. Pasienter over 65 år med permanent atrieflimmer og minst én annen risikofaktor ble randomisert til enten dronedaron eller placebo (1). Etter et år og 3 236 inkluderte pasienter måtte studien avbrytes, fordi pasientene som fikk dronedaron, hadde høyere forekomst av hjerneslag, hjerteinfarkt, systemiske embolier og kardiovaskulær død. Det var 25 dødsfall i dronedarongruppen og 13 i placebogruppen.

  En tidligere studie har vist at pasienter med alvorlig hjertesvikt i NYHA-funksjonsgruppe 3 og 4 ikke bør behandles med dronedaron (2). Ifølge professor Jan P. Amlie ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet viser den nye studien at heller ikke pasienter med permanent atrieflimmer bør få dronedaron.

  – For pasienter med paroksystisk atrieflimmer med normal ventrikkel uten hypertrofi kan man velge mellom velprøvde og effektive flekainid eller i andre hånd det mindre velprøvde dronedaron. Det er fortsatt en god regel å seponere rytmekontrollen når rytmen endrer seg fra paroksystisk til persisterende atrieflimmer dersom pasienten ikke umiddelbart skal elektrokonverteres, sier Amlie.

  – Siste ord er ikke sagt i debatten om bruken av dronedaron ved atrieflimmer. Men forventningene må justeres noe ned etter denne studien. Inntil videre blir det et andrehåndspreparat, sier Amlie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media