Pedagogisk og praktisk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myat, Aung

  Haldar, Shouvik

  Redwood, Simon

  Challenging concepts in cardiovascular medicine

  A case-based approach with expert commentary. 260 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 50

  ISBN 978-0-19-969554-6

  I denne boken presenteres 25 sykehistorier som dekker viktige kliniske problemstillinger i kardiologi. Tematisk er kasuistikkene gruppert i seks ulike kapitler: koronarsykdom, klaffefeil, kardiomyopatier, arytmier, medfødt hjertefeil hos voksne og til sist et mer generelt kapittel som omhandler hypertensjon, synkope, preoperativ risikovurdering og rehabilitering. En oversiktlig innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gjør det lett å finne frem.

  Med utgangspunkt i en sykehistorie drøfter forfatterne diagnostikk og behandling. Diskusjonen er praktisk anlagt og bærer preg av at forfatterne har stor klinisk erfaring. En styrke er at de underveis henviser til relevant litteratur og aktuelle retningslinjer. Et meget tiltalende oppsett med Kliniske tips og Ekspertkommentarer i margene gjør at mye relevant og godt bearbeidet stoff effektivt presenteres for leseren.

  Illustrasjonene er også gode med en rekke figurer, både i form av illustrerende strektegninger, EKG-eksempler, angio- og ekkofunn og annet relevant bildemateriale. Referansene er ferske, f.eks. er det et avsnitt hvor forfatterne drøfter revaskulariseringsstrategi ved koronarsykdom meget grundig, og de henviser til foreliggende evidens, inklusive ferske data fra SYNTAX-studien.

  Det er også kasuistikker som på en utmerket måte illustrerer utfordringer man står overfor ved behov for platehemming hos pasienter med intrakoronar stent og samtidig klar indikasjon for antikoagulasjon. Fallgruver ved brystsmertediagnostikk blir også belyst – den som har lest kapittel 9, reduserer risikoen for å overse en aortadisseksjon.

  Boken er velegnet for utdanningskandidater i så vel generell indremedisin som i kardiologi. Her er det mye nyttig også for den som er ferdig spesialist. Det er grunn til å merke seg at boken er gitt en varm anbefaling av British Cardiac Society som setter høye krav til utdanningen av kardiologer. Boken er i en serie av utgivelser fra Oxford University Press. Nye utgivelser etter samme mal, og som dekker andre felter av medisinen, er underveis.

  Jeg anbefaler boken. Her er det mange gode kliniske poenger, og dette er nyttig lesning for alle som vil styrke sin evidensbaserte praksis i kardiologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media