Seige slitere med godt lynne

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Som fjordhesten må legen i Sogn og Fjordane være en utholdende sliter, trives i motbakke og ha et godt lynne, forteller lokalforeningsleder Leiv Erik Husabø.

  Leiv Erik Husabø oppfordrer unge leger til å komme til Sogn og Fjordane. Foto privat
  Leiv Erik Husabø oppfordrer unge leger til å komme til Sogn og Fjordane. Foto privat

  Å være lege i Norges fremste fjord- og brefylke byr nemlig på utfordringer utenom det vanlige. Sognefjorden er verdens dypeste og lengste, og Jostedalsbreen er den største isbreen på fastlandet i Europa. Vill og vakker natur, krevende vær og spredt bosetting som omfatter ytterst sårbare småsamfunn, setter klare begrensninger for organiseringen av helsetjenesten.

  – Senest under orkanen «Dagmar» i romjula tok det 11 timer å frakte mor og et sykt spedbarn til sykehus. Heldigvis gikk det bra, opplyser den rutinerte fastlegen og samfunnsmedisineren.

  Etterlyser rekrutteringsstrategi

  Etterlyser rekrutteringsstrategi

  Husabø forklarer at kollegiet i fylket er en fin blanding av stabile og erfarne leger og nyutdannede leger. Førde sentralsjukehus samler de fleste av sykehuslegene, og utgjør også tyngdepunktet i foreningen. Turnusleger som slår seg ned etter endt tjeneste, har vært en viktig rekrutteringsfaktor i fylket.

  – Vi er bekymret for at omleggingen av turnusordningen skal føre til dårlig rekruttering. Dersom man legger ned tjenesten uten å ha en klar strategi for hvordan man skal friste leger ut i distriktene, blir det veldig vanskelig, advarer han.

  Husabø viser også til at sykehusene i mange år har hatt en jevn vekst i antall leger, mens økningen i antall fastleger har vært langt svakere. Denne situasjonen er enda mer alvorlig i distriktene. Innen allmennmedisin har for eksempel Sogn og Fjordane nesten lavest prosentandel med spesialitet i landet.

  – Alle gode krefter må nå jobbe sammen for å prøve å snu den alvorlige trenden og bedre legedekningen.

  Amputerte lokalsykehus

  Amputerte lokalsykehus

  Sogn og Fjordane har hatt en krevende sykehusdebatt i mange år med sentralisering, nedskjæringer og turbulente omstillinger. Nå er Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus redusert til små enheter hvor det er vanskelig å få fullgod turnustjeneste. Fagmiljøene i fylket er små og blir fort sårbare når nøkkelpersoner forsvinner. Stadige innsparinger i Helse Førde med endring av tjenestetilbud, skjer gjerne uten store faglige diskusjoner på forhånd.

  – Det er budsjettrammene som avgjør, og faglige innspill underveis blir dessverre tillagt lite vekt, sier Husabø.

  – Massevis av muligheter

  – Massevis av muligheter

  Til tross for problemer og utfordringer har Sogn og Fjordane en lang og stolt tradisjon med samarbeid og kunnskapsoverføring leger i mellom. Det motsatte har aldri vært et valg. Kunnskapsoverføring fra erfarne sykehusleger til nye leger er helt avgjørende. Det gode samarbeidet mellom sykehusleger og allmennleger, innen for eksempel områdepediatri og psykiatri, bærer frukter.

  – Livet som lege i Sogn og Fjordane byr på store utfordringer og massevis av muligheter. Kommer du hit som ung, må du fylle legerollen veldig fort, ta avgjørelser alene og ansvaret som følger med. Men vi passer på deg, og du vil oppleve et sterkt kollegialt samhold. Forelsker du deg i dette stedet og lærer å forstå språket, vil du aldri reise herifra, slår Leiv Erik Husabø fast.

  Sogn og Fjordane legeforening

  Sogn og Fjordane legeforening har 432 medlemmer, hvorav 395 er yrkesaktive. Det er 62,4 % menn og 37,6 % kvinner blant de yrkesaktive medlemmene, noe som er landets laveste kvinneandel. Om lag 54 % arbeider i spesialisthelsetjenesten, og 35 % i primærhelsetjenesten. Det er 48 turnusleger: 32 i sykehus og 16 i primærhelsetjenesten.

  23,4 % av de yrkesaktive medlemmene har utenlandsk statsborgerskap, noe som er den høyeste andelen i landet. Disse representerer 23 ulike nasjonaliteter. Gjennomsnittsalderen for yrkesaktive medlemmer under 70 år er 42,9 år, mens landsgjennomsnittet er på 44,8 år.

  Den desidert største legearbeidsplassen er Helse Førde HF med 206 eller 52 % av de yrkesaktive medlemmene, hvorav 147 ved Førde sentralsjukehus, 27 ved Klinikk for psykisk helsevern, Førde, 19 ved Nordfjord sjukehus, 11 ved Lærdal sjukehus og 2 ved Florø sjukehus.

  Egenskapene til fjordhesten er også kriteriene for hedersprisen «Selepinnen» som Sogn og Fjordane legeforening deler ut. Prisen tildeles leger som har gjort en ekstra innsats for foreningen. Hittil har 34 personer fått prisen. Symbolet er en miniatyr i sølv, utformet som en selepinne for seletøy til hest.

  Leiv Erik Husabø

  Født 1961, fra Leikanger, gift, tre barn. Cand.med. Bergen 1986. Tillitsvalgt for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Sogn og Fjordane fra 2008. Styremedlem Sogn og Fjordane legeforening fra 2008, leder fra høsten 2011. Veileder i samfunnsmedisin fra 2011.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media