Artikkel

Ryggmargen formidler det meste av informasjonen mellom hjernen og resten av kroppen. Skade av ryggmargen kan få store konsekvenser for den enkelte og omgivelsene.

Selv om traumatisk ryggmargsskade forekommer sjelden, er det ofte behov for livslang oppfølging. Leger innen flere spesialiteter vil bli involvert i utredning og behandling.

illustrasjon Svein Størksen

Anbefalte artikler