Moderne kognitiv terapi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wells, Adrian

  Metakognitiv terapi for angst og depresjon

  347 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 435

  ISBN 978-82-05-41769-4

  Dette er en norsk oversettelse av en bok som allerede har kommet i flere utgaver på engelsk. Psykiatri og psykologi er ikke eksakte vitenskaper, og de lærde strides både om teori og praksis. Desto mer gledelig er det når psykoterapi utvikles på bakgrunn av eksperimentelle studier og deretter testes i kliniske randomiserte studier. Dette er tilfellet med metakognitiv terapi, som er en videreutvikling av kognitiv terapi.

  Hensikten er å gi en praktisk innføring i metakognitiv terapi, og målgruppen er terapeuter som ønsker å lære seg metoden. I de første kapitlene beskriver forfatteren hvordan man initialt i terapien drøfter med pasienten hvilke positive og negative antakelser de har om bekymring og grubling, og i hvor stor grad de er fanget i en trusselovervåkning. De positive forestillingene pasienter ofte har om verdien av grubling og bekymring, ses på som viktige, opprettholdende faktorer for de fleste psykiske lidelser.

  I de neste kapitlene forklarer forfatteren hva oppmerksomhetstrening og spesielt øvelser i såkalt «frakoblet oppmerksomhet» er, noe som kan være nyttig, men som ikke er en forutsetning for at metakognitiv terapi skal ha ønsket effekt. Generalisert angstlidelse, posttraumatisk stresslidelse, tvangslidelse og alvorlig depresjon omtales nøye hver for seg, med en praktisk gjennomgang av kasusbeskrivelse og behandlingsopplegg, inkludert tilbakefallsprofylakse. Til slutt presenterer forfatteren kunnskapsgrunnlaget for metakognitiv terapi. Som vedlegg finner leseren en rekke skjemaer og behandlingsplaner.

  For terapeuter som allerede behersker kognitiv terapi, vil denne boken kunne utvide og skjerpe terapeutiske ferdigheter, og den er så praktisk lagt opp at man godt kan benytte den som en behandlingsmanual. For psykoterapeuter som ikke har bestemt seg for hvilken terapeutisk retning de vil spesialisere seg i, vil boken være en verdifull innføring i en av de mest lovende og forskningsmessig aktive retninger innen moderne kognitiv terapi.

  All terapi krever mye øvelse, men i tillegg til kursing og personlig veiledning, vil denne boken kunne være både inspirerende og hjelpe terapeuten til å holde fokus i terapi. Man kan spare mye tid dersom man fokuserer mer på hvordan pasienten forholder seg til og tenker omkring det som skjer i livet eller eget sinn, enn på hva som skjer. Boken anbefales på det varmeste for alle som er interessert i å lære mer om psykoterapi generelt og kognitiv terapi spesielt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media