Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tromsø-professor blir kreftekspert hos WHO

  Tromsø-professor blir kreftekspert hos WHO

  Inger Torhild Gram (f. 1955), professor og kreftepidemiolog ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, ble nylig valgt inn i det vitenskapelige rådet til «International Agency for Research on Cancer» (IARC), som er Verdens helseorganisasjons kreftforskningssenter. Perioden er for fire år.

  Hun er med andre ord faglig ekspert når WHO skal drøfte hvilke temaer og fagfelter de skal satse på innen kreftforskning og kreftbekjempelse de neste årene.

  IARC har som oppgave å få kontroll over kreftsykdommer i global målestokk ved å øke kunnskapen om årsaker til kreft og finne forebyggende tiltak som virker.

  Gram tok medisinsk embetseksamen i Tromsø i 1982 og tok doktorgraden i 1992 med avhandlingen Aspects of breast and cervical cancer screening.

  Inger Torhild Gram gleder seg til å ta tak i sin nye arbeidsoppgave, forteller hun til Universitetet i Tromsøs nettside – uit.no – hvor hun også utdyper dette videre:

  – En av de mange oppgavene vi får der, er tobakksforebyggende arbeid globalt. Dette er mitt hovedinteressefelt som professor i forebyggende medisin, lege og kreftepidemiolog. Så dette kan bli utrolig spennende.

  Vi er 22 faglige eksperter fra alle deler av verden, og vi er der på grunn av vår kompetanse. Jeg kommer i særlig grad til å sette søkelys på årsaker til kreft, forebygging gjennom livsstil, tobakkskontroll og screeningprogrammer.

  Jeg har jobbet i flere år på det nasjonale plan med kreftarbeid og tobakksforebygging. Nå kjenner jeg meg klar for å ta steget ut i en internasjonal sammenheng, sier hun.

  Eikeset ny klinikkdirektør i Helse Fonna

  Eikeset ny klinikkdirektør i Helse Fonna

  Kenneth Eikeset (f. 1973) er ansatt som klinikkdirektør i Helse Fonna for Klinikk for psykisk helsevern og vil tiltre i stillingen i juni 2012.

  Eikeset tok medisinsk embetseksamen i 1998 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 2006.

  Han er i dag overlege og seksjonsleder for Karmøy DPS og Haugaland DPS, og vil fortsette som seksjonsleder frem til han er i gang med jobben som klinikkdirektør.

  Eikeset skal dessuten fortsette å være prosjektleder for Plan for psykisk helsevern, som skal legge føringer for det videre arbeidet i klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna, frem til han tiltrer i stillingen.

  Han tar over for Marianne Lund Andersen som har vært konstituert i stillingen som klinikkdirektør siden februar 2011.

  Helse Fonna HF omfatter sykehusene Haugesund, Stord, Odda, Valen og fire psykiatriske sentre (DPS). Organisasjonen er delt inn i sju klinikker/ områder som er organisert på tvers av de ulike sykehusene.

  Damhaug fikk Rivertonprisen 2011

  Damhaug fikk Rivertonprisen 2011

  Torkil Damhaug (f. 1958), forfatter og psykiater, har mottatt Rivertonprisen for 2011 for å ha skrevet fjorårets beste norske kriminalroman. Prisen får han for boken Ildmannen.

  Damhaug tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1991 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 2007. Han har tidligere arbeidet som lege i Lofoten, og deretter har han vært lege ved ulike psykiatriske institusjoner.

  I tillegg til medisin har han også studert litteraturvitenskap og antropologi ved Universitetet i Bergen, og han debuterte med romanen Flykt, måne i 1996 og har til sammen utgitt seks kriminal- og spenningsromaner.

  Rivertonprisen, «Den Gylne Revolver» deles årlig ut av Rivertonklubben for det beste arbeid innen norsk krimlitteratur. I år er det 40 år siden den tradisjonsrike prisen ble tildelt første gang.

  Et utdrag fra juryens begrunnelse lyder som følger: – Årets vinner skiller seg helt spesielt ut. Boken tar grep fra første side, fanger leseren i et univers som er ulidelig vondt, sterkt og ikke minst aktuelt. Den tar blant annet opp det å vokse opp med ulike røtter, utnyttelse av ungdom, det vingeklippede sinn, den forsømte, og ansvarsfraskriveren. Forfatteren har skrevet flere bøker, ikke bare krim, men har en bakgrunn som i aller høyeste grad brukes i forfatterskapet, nemlig psykiaterens.

  Ildmannen ble anmeldt i Tidsskriftet i nr. 24/2011 av Jorun Thørring Loennechen (http://tidsskriftet.no/article/2186255). Også en god del av hans øvrige romaner er anmeldt i Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media