FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Dung Hoang

Den knapt fingertykke ryggmargen formidler uopphørlig milliarder av signaler mellom hjernen og resten av kroppen. I tverrsnitt kommer sommerfuglmønsteret frem, vakkert og vulnerabelt. En liten skade her kan få invalidiserende konsekvenser. Sommerfugleffekten.

Anbefalte artikler