()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med vemod vi mottok meldingen 16. 1. 2012 om at Bjørn Tansem var død. Bjørn ble født 19.3. 1930 og vokste opp på Årnes i Akershus. Etter telegrafistutdanning og arbeid i utenriksfart studerte han medisin i Zürich i Sveits. Som 37-årig turnuslege kom han, kona Synnøve og deres tre barn sammen til Alta julen 1967. Straks turnustjenesten var over i juli 1968, startet han i fast stilling i Alta kommune som én av tre distriktsleger. Han ble samtidig tilsynslege ved Betania psykiatriske sykehjem i Alta, en oppgave han utførte i over 30 år.

  Tidlig i 1970-årene manglet det distriktsleger i en rekke Finnmarks-kommuner, og det var behov for rekrutteringstiltak. Bjørn bidro sterkt til å høyne kompetansen og rekruttere nye leger. Han tilhørte den første gruppen som ble godkjente spesialister i allmennmedisin i landet, og gjennom 20 år var han veileder for stadig nye grupper av leger som spesialiserte seg i allmennmedisin.

  Parallelt med dette tok han ytterligere to spesialiteter; i arbeidsmedisin og i samfunnsmedisin. Han arbeidet som bedriftslege ved Frionor i Alta, deretter ved Skaland grafittverk i Troms, og ved bergverksbedriften North Cape Minerals på Stjernøya i Alta. Han var godkjent fly- og sjømannslege, som en av få leger i fylket.

  Bjørn betjente to av Altas utekontor: Altneset og Kvalfjord – fra 1968 til han ble pensjonist i år 2000.

  Bjørn likte pasientene, og pasientene likte ham. Vi så med hvilken ro han møtte krevende psykiatriske pasienter, og klarte å snakke med dem, og ikke til dem, i situasjoner der andre grep til tvang for å få behandlingen gjennomført. Denne evnen gjorde ham særlig høyt verdsatt blant de psykiatriske pasientene. Hans væremåte var preget av en uformell og lite selvhøytidelig tilnærming til den syke, som fjernet hindre og åpnet dører mellom pasient og behandler.

  Bjørn var formann i Finnmark legeforening fra 1969 til 1977. Han var medlem av Legeforeningens landsstyre fra 1970 til -77. Han var med og ledet Nord-Norge-kursene for allmennpraktiserende leger på Hurtigruten fra starten i 1992 til og med 2007. For sitt mangfoldige virke fikk Bjørn Kongens fortjenestmedalje.

  Med Bjørns bortgang er en epoke over. Selv om hans liv er over, vil sporene av arbeidet han la ned likevel leve videre, gjennom det høye antallet helsepersonell han bidro til å videreutdanne og inspirere til å fortsette arbeidet i hans ånd. Vi lyser fred over Bjørn Tansems minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media