()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eldre som utvikler demens, innlegges ofte i sykehus. Mange av innleggelsene kan forebygges, ifølge en amerikansk studie.

  I en studie i USA ble 3 019 personer over 65 års alder fulgt fra 1994 til 2007 (1). Ingen hadde demens ved studiestart. 494 deltakere utviklet demens i løpet av studieperioden. Antall sykehusinnleggelser per 1 000 personår var 419 blant dem som utviklet demens mot bare 200 blant de øvrige.

  Forskerne satte opp et sett med kriterier for å bedømme hvilke innleggelser som kunne vært forebygd. Etter justering for en rekke variabler, som alder, kjønn og bosituasjon, var andelen innleggelser i demensgruppen høyere enn i gruppen uten demens (rateratio 1,41 (95 % KI 1,23 – 1,61)). Tilsvarende ratio for innleggelser som kunne ha vært forebygd var 1,78 (95 % KI 1,38 – 2,31). Innleggelser som kunne vært forebygd utgjorde 28 % av alle innleggelser i demensgruppen, mot 19 % i gruppen uten demens.

  – Denne studien viser at personer med demens er sårbare for akutt indremedisinsk sykdom og tilgang til tidlig helsehjelp, sier Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Det er en stor studie med mange pasienter og lang oppfølgingstid. Lett tilgang til legetjenester og omsorgspersoner som kan oppdage tidlige tegn på sykdom er viktig, sier hun.

  – Kunnskap om sykdomspresentasjon og sårbarhet hos personer med demens må vektlegges i utdanningen av leger og sykepleiere, og bør også være tema på kurs for pårørende til personer med demens, sier Ranhoff.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media