Én times fysisk aktivitet daglig

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Økt satsing på forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge i skolen, er blant de viktigste tiltakene for å forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller, mener Legeforeningen.

Én times fysisk aktivitet i skolen hver dag har siden 2001 vært et helsepolitisk mål for Legeforeningen.

– Tiltaket er viktig med tanke på utvikling i inaktivitet og overvekt i befolkningen, og fordi fysisk aktivitet i skolen når alle elever uansett sosial bakgrunn, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

Forskning viser også at fysisk aktivitet i skoletiden ikke bare bidrar til å forebygge sykdom, men at det også fremmer læring.

Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barneårene. I et folkehelseperspektiv er det derfor urovekkende at undersøkelser tyder på at norske barn og unge er langt mindre fysisk aktive enn før, skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet. Fysisk inaktivitet er en hovedårsak til en lang rekke sykdommer, som hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. En passiv livsstil øker også faren for å utvikle overvekt og fedme, som igjen fører til sykdom og helseplager. Det er viktig at målet for fysisk aktivitet må være god helse og aktivitet i seg selv, ikke vektreduksjon og et slankt kroppsideal, mener Legeforeningen.

Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i kroppsøvingsfaget i grunnskolen og videregående opplæring, blant annet at faget i større grad skal ha som mål å gjøre elever bevisste på psykiske, fysiske og sosiale faktorer som kan påvirke lysten til å være fysisk aktiv.

– Vi støtter dette fullt ut, sier Hege Gjessing og legger til at Legeforeningen er opptatt av at faget kroppsøving også skal inspirere barn og unge til å være fysisk aktive utenom skoletiden. – Alle elever må gis mulighet til å få positive opplevelser i faget, både ved å oppleve mestring og kunne oppnå god karakterer, understreker Gjessing.

Legeforeningen tror kroppsøvingsfagets ensidige fokus på ferdigheter har bidratt til å skremme elever bort fra faget, og at ferdighetskravene i kroppsøvingsfaget har bidratt til å forsterke sosiale helseforskjeller, ettersom det trolig er de som er aktive på fritiden som takler ferdighetspresset best.

Fysisk aktivitet blant barn og unge er også et viktig tema i årets statusrapport om forebyggende helse.

Les høringsuttalelsen her: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser

Anbefalte artikler