Vedvarende hormonendringer etter vekttap

Nyheter Endokrinologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vekttap fører til endringer i nivået av flere appetitt- og vektregulerende hormoner. Endringene vedvarer i minst ett år.

  I en ny prospektiv studie har forskere undersøkt hva som skjer med nivået av hormoner som regulerer kroppsvekt og appetitt etter vekttap (1). 50 pasienter med BMI 27 – 40 kg/m² ble inkludert og gjennomgikk et tiukers program for kostindusert vektreduksjon, etterfulgt av ett års oppfølging. Fastende og postprandiale hormonnivåer ble målt før start og etter ti og 62 uker.

  Vekttap førte til signifikante endringer i nivåene for flere hormoner. Ett år etter vekttapet var det fortsatt forskjeller i hormonnivåene sammenliknet med verdier før vekttap for hormonene leptin, peptid YY, kolecystokinin, insulin, ghrelin, gastrisk inhibitorisk polypeptid (GIP) og pankreatisk polypeptid. Deltakerne hadde i gjennomsnitt en moderat vektøkning i denne perioden.

  – Selv om de fleste endringene i enkelthormoner er beskrevet tidligere, er det nye her at mange hormoner er studert samtidig. Endringene i hormonnivå og appetitt etter vekttap vedvarte over tid. Dette er med på å forklare hvorfor det er så vanskelig å vedlikeholde en vektreduksjon, sier Kåre I. Birkeland, professor i endokrinologi ved Oslo universitetssykehus.

  – De viktigste svakhetene ved undersøkelsen er at den er observasjonell og derfor vanskelig kan gi grunnlag for slutninger om årsak og virkning. Dessuten er hormonforandringene kun beskrevet hos dem som fullførte studien. Man kan derfor ikke vite om de hormonelle endringene var annerledes hos dem som ikke oppnådde det fastsatte målet for vektreduksjon, eller som valgte å avbryte studien, sier Birkeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media