Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Inger Cathrine Kann, ph.d. The general practitioners’ behaviour and role in the prescription of drugs to home-dwelling elderly. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 1.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Mickael Bech, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Danmark, Carl Hampus Lyttkens, Department of Economics, Lund University, Sverige og Knut Reidar Wangen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Hilde Lurås, Erik Biørn og Jørund Straand.

  Lars Etholm, ph.d. Seizure activity in synapsin knock-out mice. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 2.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Norberto Garcia-Cairasco, Physiology Department, Ribeirao Preto School of Medicine, University of Sao Paulo, Brasil, Rob Voskuyl, Gorlaeus Laboratories, Pharmacology, Faculty of Science, University of Leiden, Nederland og Leif Gjerstad, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Paul Heggelund.

  Ole Helmer Sjo, ph.d. Prognostic factors in colon cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 2.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Per-Olof Nystrøm, Department of Surgical Gastroenterology, Karolinska University Hospital – Huddinge, Stockholm, Sverige, Arne Wibe, Kirurgisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim og Kjersti Flatmark, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

  Veiledere: Arild Nesbakken, Knut Nygaard og Ole Christian Lunde.

  Arkady Rutkovskiy, ph.d. Cardiac aquaporins – novel players in heart physiology and ischemia. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 2.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Sian E. Harding, NHLI, Imperial College, London, Storbritannia, Hilde K. Galtung, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo og Jan O. Gordeladze, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jarle Vaage og Guro Valen.

  Anita Sveen, ph.d. The transcriptome and prognosis in stage II and III colorectal cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Claus Lindbjerg Andersen, Molekylær medicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby, Aarhus, Danmark, Bjørn Tore Gjertsen, Seksjon for hematologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Ida R. K. Bukholm, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Rolf I. Skotheim og Ragnhild A. Lothe.

  Anne Dreyer, ph.d. End-of-life decision-making in nursing homes. A qualitative study. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 8.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Åshild Slettebø, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder, Bettina Husebø, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og Morten Lindbæk, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Reidun Førde og Per Nortvedt.

  Yiting Xue, ph.d. Mathematical and statistical models of infectious diseases and their applications in health economic evaluation. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 8.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Christian Kronborg, IST Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Lisa Brouwers, Kungliga Tekniska högskolan, Skolan for informations- och kommunikationsteknik, Kista, Sverige og Knut Reidar Wangen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Birgitte Freiesleben de Blasio og Odd Olai Aalen.

  Kjell Heuser, ph.d. Temporal lobe epilepsy from a translational perspective: roles of the glial potassium channel Kir4.1 and the water channel AQP4. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Asla Pitkänen, A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland, Fredrik Asztely, Section of Clinical Neuroscience and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, Göteborg, Sverige og Iver Arne Langmoen, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Erik Taubøll og Erlend Arnulf Nagelhus.

  Cecilie Morland, ph.d. Amino acid neurotransmission and its regulation by valproate: Focus on aspartate. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 9.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Antimo D’Aniello, Laboratory of Animal Physiology and Evolution, Napoli, Italia, Helle S. Waagepetersen, Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen, Danmark og Sigbjørn Fossum, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Vidar Gundersen og Bjørnar Hassel.

  Jeanette Koht, ph.d. Hereditary ataxia, epidemiological and genetic studies in a Norwegian population. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Evan Reid, Cambridge Institute for Medical Research, Addenbrooke''s Hospital, Cambridge, Storbritannia, Jan Aasly, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Grete Dyb, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Chantal Tallaksen.

  Trude Holmeide Ågesen, ph.d. Genetics of colorectal carcinoma: new insights to early onset and to prognostication of disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Raquel Seruca, University of Porto, Porto, Portugal, Karl-Henning Kalland, Gade institutt, Universitetet i Bergen og Kjell Magne Tveit, Avdeling for kreftbehandling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ragnhild A. Lothe og Rolf I. Skotheim.

  Hayat Mohammed, ph.d. Statistical tools for high-dimensional genomic data. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 12.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Clelia Di Serio, University Centre of Statistics in the Biomedical Sciences, Vita-Salute San Raffaele University, Milano, Italia, Solve Sæbø, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås og Anja Bråthen Kristoffersen, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Arnoldo Frigessi, Therese Sørlie og Ingrid K. Glad.

  Kathrine Røe, ph.d. Treatment response evaluation in experimental prostate cancer by functional magnetic resonance imaging and molecular profiling. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Marianne Koritzinsky, University of Toronto, Canada, Daniel Zips, Technische Universität Dresden, Tyskland og Jürgen Geisler, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Dag Rune Olsen, Anne Hansen Ree og Heidi Lyng.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Svein Reidar Kjosavik, ph.d. Prescribing and prescribers of psychotropic drugs in Norway. A population based pharmacoepidemiological study. Utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 2.3. 2012.

  Veiledere: Steinar Hunskår, Sabine Ruths og Dag Årsland.

  Anniken Hamang, ph.d. Sudden death-genetic risk. Living with the risk of serious arrhythmias and sudden cardiac death – a prospective multicenter-study on patient-reported outcomes in individuals with familial long QT syndrome or familial hypertrophic cardiomyopathy who received genetic investigation and counseling in Norway, 2005 – 2007. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 9.3. 2012.

  Veiledere: Nina Øyen, Berit Rokne og Karin Nordin.

  Carla Florentina Olsnes, ph.d. OK-432 activation of monocytes. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag. Disputas 9.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Zlatko Dembic, Universitetet i Oslo, Lena Norberg Spaak, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige og Mihaela Roxana Cimpan, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Hans Jørgen Aarstad og Jan Olofsson.

  Krister Westlye Fjermestad, ph.d. The therapeutic alliance in cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders. Utgår fra Helse Vest. Disputas 9.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Stephen S. Shirk, Department of Psychology, University of Denver, USA, Trine Waaktaar, RBUP Sør-Øst og Hilde Hetland, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Bente Storm Mowatt Haugland.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Tormod Rimehaug, ph.d. Emotional distress and parenting among community and clinic parents. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 9.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Philip Hwang, Göteborgs Universitet, Sverige, Anne Inger Helmen Borge, Universitetet i Oslo og Robert Valderhaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Turid Suzanne Berg-Nielsen og Jan Wallander.

  Truls Ryum, ph.d. Contribution of the therapeutic bond, therapist invervention and their interaction to outcome in psychotherapy. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 9.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Bruce E. Wampold, Department of Counseling Psychology, University of Wisconsin, Wisconsin, USA, Armin Hartmann, University Hospital for Psychiatry and Psychosomatics, Freiburg, Tyskland og Trude Reinfjell, Department of Psychology, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Tore Stiles.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Anders Svadberg, ph.d. Nucleophilic Substitution Reactions for Positron Emission Tomography; Factors Influencing the Reativity of [18F] Fluoride. Utgår fra Institutt for Farmasi. Disputas 2.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Olof Solin, Turku PET Centre, University of Turku, Finland, Guy Bormans, Laboratorium voor Radiofarmacie, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia og Ann Mari Holsæter, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media