Tidlig utblokking bedrer overlevelse

Nyheter Hjertesykdommer Karkirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å sende flere pasienter med hjerteinfarkt til utblokking eller hjertekateterisering kort tid etter infarktet kan redusere dødeligheten første år med 40 %.

  Dødelighet etter hjerte- og karsykdom går ned både i Norge og i resten av Europa. Endringer i livsstil (færre røykere, sunnere kosthold) og behandling har betydning. Erlend Aune har studert dødelighet første år etter hjerteinfarkt hos alle pasienter som var innlagt ved Sykehuset i Vestfold i Tønsberg i årene 2003 og 2006.

  – I 2003 ble de fleste pasientene med hjerteinfarkt behandlet med medisiner, og det var få som ble sendt til Rikshospitalet for utblokking av kransårene i akuttfasen, sier Aune. – Etter at det kom nye europeiske retningslinjer for behandlingen i 2005 skjedde det en endring: Pasienter med EKG-forandringer som indikerte at en kransåre var gått helt tett – såkalt «blålysinfarkt» – ble sendt direkte fra ambulanse til Rikshospitalet for akutt utblokking. Pasienter med hjerteinfarkt uten slike EKG-forandringer ble vurdert for hjertekateterisering innen 48 – 72 timer. Fra 2003 til 2006 ser vi en markant økning i andel pasienter med akutt hjerteinfarkt som ble sendt til utblokking kort tid etter infarktet. Dødeligheten ett år etter hjerteinfarktet ble redusert med 40 % både for pasientene med «blålysinfarkt» og de andre hjerteinfarktpasientene, sier Aune.

  Røykere som ble innlagt med hjerteinfarkt uten «blålys»-indikasjon hadde mye høyere dødelighet i 2003 enn i 2006, og ser ut til å ha spesielt god effekt av tidlig utblokking. Røyking var en uavhengig risikofaktor for død ved konservativ behandling, og røykere var 15 – 20 år yngre enn ikke-røykere ved innleggelse.

  – Tidlig utblokking av kransårer som en del av vanlig rutine kan gi bedre behandlingseffekt enn det som er vist i studier på mer selekterte pasienter med hjerteinfarkt, sier Aune.

  Disputas

  Erlend Aune disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 6.12. 2011. Tittel på avhandlingen er Acute myocardial infarction – consequences of new treatment modalities and smoking status. Observations from two prospective cohort studies.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media