()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Interleukin-2 i lave doser øker antall regulatoriske T-celler. Dette kan ha betydning for pasienter med kronisk transplantat-mot-vert-sykdom.

  Dysfunksjon av regulatoriske T-celler (Treg-celler) er påvist ved flere inflammatoriske sykdommer, bl.a. kronisk transplantat-mot-vert-sykdom. Interleukin-2 er viktig for Treg-cellenes vekst, overlevelse og aktivitet. Dette er bakgrunnen for en fase 1-studie for å undersøke om interleukin-2 i lave doser kan øke antall Treg-celler og redusere symptomene på kronisk transplantat-mot-vert-sykdom (1).

  28 av 29 pasienter med kronisk transplantat-mot-vert-sykdom som var refraktær overfor glukokortikoider, fullførte åtte ukers behandling med interleukin-2. Høyeste tolererte dose var 1 · 10⁶ IU/m²/dag. Det ble ikke observert tilbakefall eller sykdomsprogrediering hos noen pasienter. Behandlingen førte til økning i antall Treg-celler til over åtte ganger utgangsverdien, uten tilsvarende økning av konvensjonelle CD4-positive T-celler. Det ble observert klinisk respons hos 12 av de 23 pasientene som kunne evalueres.

  – Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom er fortsatt et betydelig problem ved allogen stamcelletransplantasjon og er en viktig årsak til at behandlingsresultatene ikke er så gode som vi ønsker, sier Geir Tjønnfjord, som er professor og avdelingsleder ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus.

  – Å øke antall CD4-positive Treg-celler ved bruk av interleukin-2 er en svært interessant tilnærming, sier Tjønnfjord. – Men observasjonstiden i denne studien er kort, og det er ikke avklart om behandlingen må fortsette på ubestemt tid. Det er også usikkert hvilke konsekvenser behandlingen kan ha for risiko for residiv av grunnsykdom og for infeksjoner, tilføyer Tjønnfjord.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media