Insulin – bindeleddet mellom fedme og kreft?

Nyheter Endokrinologi Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Økte nivåer av insulin og insulinliknende vekstfaktor-1 kan ligge bak økt risiko for kreft ved overvekt.

  Flere former for kreft, bl.a. brystkreft og kolorektal kreft, er hyppigere hos overvektige. Mulige mekanismer bak sammenhengen mellom overvekt og kreft er nylig oppsummert i tidsskriftet Science (1).

  Sentralt står fosfatidylinositol-3-kinase (PI3K), et viktig enzym i regulering av celleproliferasjon. Mutasjoner i PI3K-genet kan føre til økt aktivitet i PI3K-signalveien. Også insulin og insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) kan aktivere PI3K-enzymet. Denne aktiveringen øker insulinsensitiviteten og dermed økt glukoseopptak i celler. I kreftceller fører dette til økt syntese av fettsyrer, som via triglyserider inngår i plasmamembranen i dattercellene. Glukose inngår også i DNA og proteiner.

  – Denne artikkelen gir en god og oppdatert oversikt over mekanismene som knytter overvekt til kreftutvikling, sier professor Tom Grotmol ved Kreftregisteret. – Ved overvekt spiller insulin og insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) en rolle i kreftutvikling, i tillegg til inflammatoriske og immunologiske faktorer. Overvekt fører til økte nivåer av insulin og IGF-1, som stimulerer PI3K og dermed celleproliferasjonen. Dette skjer uavhengig av tumorsuppressorgenet PTEN, som er den primære regulatoren av PI3K, sier han.

  Grotmol påpeker også at behandling med metformin synes å redusere risikoen for kreft, noe som er diskutert i en annen artikkel i samme nummer av Science (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media