()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Færre pasientskader, varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedret pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten er de tre hovedmålene for pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender».

  Legeforeningen som også er representert i kampanjens styringsgruppe, har nylig avgitt en uttalelse med bakgrunn i at kampanjesekretariatet har foreslått fire nye innsatsområder; reduksjon av trykksår, fall, urinveisinfeksjoner og infeksjoner relatert til sentrale venekatetre.

  Dette er svært relevante områder, mener Legeforeningen. Tiltakspakkene virker alle solid begrunnede med fornuftige og lett implementerbare råd, og forslagene er presentert på en lettforståelig og praktisk anvendelig måte.

  Når det gjelder målgruppe for kampanjen bør flere av tiltakspakkene også kunne brukes overfor hjemmeboende pasienter. Både fastleger og kommunens pleie- og omsorgstjenester kan ha nytte av å bli presentert for pasientsikkerhetskampanjen, mener Legeforeningen.

  «I trygge hender» gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten i perioden 2011 – 13, på oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren.

  Les mer her: www.pasientsikkerhetskampanjen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media