God veileder i klinisk undersøkelse av barn

Trond Flægstad Om forfatteren
Artikkel

Zengeya, Stanley Tamuka

Serane V, Tiroumourougane

The MRCPCH clinical exam made simple

197 s, tab, ill, Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-958793-3

For å bli medlem av Royal College of Paediatrics and Child Health (MRCPCH) må man gjennom en klinisk eksamen som ligger på et høyt nivå. I denne boken, inkludert en vedlagt DVD, gir forfatterne på ca. 200 sider en god og detaljert gjennomgang av hva som kreves. Eksamen skal vise hvordan kandidatene tar seg av kliniske problemstillinger. De skal også kortfattet kunne beskrive sine funn og vise god evne til kommunikasjon. Det legges vekt på et strukturert og målrettet anamneseopptak og undersøkelsesteknikk.

Boken er illustrert med mange fotografier og strektegninger.

De medfølgende videosnuttene på DVD illustrerer teksten på en god måte. Legen har meget god kontakt med barnet, og stiller på godt engelsk vis med dress og slips med stetoskopet hengende rundt nakken. Påkledningen er tilsvarende hos de kvinnelige legene.

Jeg har arbeidet innenfor pediatrien i 30 år, men har fortsatt mye å lære av å lese i denne boken. Den vil være nyttig for alle leger som arbeider med barn, både pediatere, allmennleger og andre. Den passer vel mer som en oppslagsbok enn som lærebok.

Anbefalte artikler