Kronisk inflammatorisk artritt og svangerskap

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 658 – 62

  I Tidsskriftet nr. 6/2012, s. 658 skal minibiografien til Marianne Wallenius være:

  Marianne Wallenius (f. 1960)er ph.d., spesialist i indremedisin og i revmatologi. Hun er overlege ved Revmatologisk avdeling, St Olavs hospital 50 % og postdoktorforsker 50 %.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media