Kronisk inflammatorisk artritt og svangerskap

Marianne Wallenius, Johan Fredrik Skomsvoll, Kjell  Åsmund Salvesen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 658 – 62

I Tidsskriftet nr. 6/2012, s. 658 skal minibiografien til Marianne Wallenius være:

Marianne Wallenius (f. 1960)er ph.d., spesialist i indremedisin og i revmatologi. Hun er overlege ved Revmatologisk avdeling, St Olavs hospital 50 % og postdoktorforsker 50 %.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler