()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av CT og MR post mortem kan bli et alternativ eller supplement til patologisk-anatomisk obduksjon for kvalitetssikring av kliniske diagnoser.

  Obduksjonsraten synker over hele verden. Kan bruk av avansert bildediagnostikk som CT eller MR post mortem, såkalt virtuell obduksjon, være et alternativ til tradisjonell obduksjon?

  På ni intensivavdelinger ved et stort tysk sykehus ble 162 avdøde pasienter undersøkt med multidetektor-CT for å lage tredimensjonale bilder av hode, nakke, thorax og abdomen (1). 47 av pasientene ble deretter obdusert på vanlig måte. Av 196 kliniske diagnoser ble 88 % bekreftet ved virtuell obduksjon og 93 % ved vanlig obduksjon. Det ble stilt 14 nye viktige diagnoser – fire kun ved vanlig obduksjon, ti ved begge metoder, og ingen kun ved virtuell obduksjon. Noen frakturer og tilfeller av pneumothorax ble påvist bare ved virtuell obduksjon, men flere kardiovaskulære og onkologiske diagnoser ble oversett.

  – Bruk av avansert bildediagnostikk post mortem er tatt i bruk innen rettsmedisin, også i Norge, sier professor Hans-Jørgen Smith ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus. – Særlig ved traumerelaterte dødsårsaker kan multidetektor-CT spille en avgjørende rolle. Det er likevel for tidlig å si hvilken plass slike metoder vil kunne få i vanlig klinisk sykehusmedisin. Det trengs flere studier, ikke minst kostnad-nytte-analyser, før metoden kan tas i bruk som alternativ eller supplement til tradisjonell obduksjon, sier Smith.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media