Risikofaktorer for subaraknoidalblødning

Nyheter Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Røyking blant kvinner er assosiert med økt risiko for subaraknoidalblødning. Overvekt derimot, ser ut til å kunne være en beskyttende faktor.

  Marie Søfteland Sandvei har undersøkt forekomst, dødelighet og risikofaktorer for subaraknoidalblødning. Med utgangspunkt i befolkningsundersøkelsene HUNT 1 og 2 (1984 – 86 og 1995 – 97) og Tromsø 3 og 4 (1985 – 87 og 1994 – 95) ble alle deltakere som fikk subaraknoidalblødning i perioden 1984 – 2007 registrert.

  Sandvei og medarbeidere fant til sammen 214 pasienter og en insidens på 10,3 per 100 000 personår. Insidensen var høyere hos kvinner (13,3 per 100 000 personår) enn hos menn (7,1 per 100 000 personår).

  – Røykere hadde høyere risiko for subaraknoidalblødning enn de som aldri hadde røykt, og risikoen assosiert med røyking var høyere hos kvinner enn hos menn. Høyt blodtrykk var også forbundet med økt risiko. Overvekt derimot, var assosiert med lavere risiko for subaraknoidalblødning sammenliknet med normalvekt, forteller Sandvei.

  Sandvei og medarbeidere undersøkte også om høye kolesterolverdier var assosiert med økt risiko.

  – I totalpopulasjonen fant vi ingen sammenheng mellom totalkolesterol, HDL-kolesterol eller triglyserider og risiko for subaraknoidalblødning. Hos unge derimot, ble risikoen redusert med økende verdi av HDL-kolesterol, sier Sandvei.

  Disputas

  Marie Søfteland Sandvei disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4.11. 2011. Tittelen på avhandlingen er Incidence, mortality, and risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage: Prospective analyzes of the HUNT and Tromsø studies.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media