m2012/15
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentarartikkel
Verdens helse
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Internasjonal medisin
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Kuriosa
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media