Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Petter Gjersvik

Leder

Brev til redaktøren

Andreas Wahl Blomkvist
Christina Grandalen

Kommentarartikkel

Ulf R. Dahle
Astrid Louise Wester
Ørjan Samuelsen
Arnfinn Sundsfjord
Pål Grøndahl
Cato Grønnerød
Ulf Stridbeck
Henning Værøy
Harald Brauer
Asbjørn Støylen
Bjarne Nes
Trine Karlsen

Nyheter

Merete Kile Holtermann

Verdens helse

Originalartikkel

Knut Engedal
Anne Brækhus
Ole A. Andreassen
Per Hj. Nakstad

Oversiktsartikkel

Kathrine Lian
Bernt Engelsen
Anette Storstein

Medisinen i bilder

Mirza Jusufovic
Eva Astrid Jacobsen
Christian Georg Lund

Noe å lære av

Kristian Bernhard Nilsen
Pål Berg-Hansen
Eivind Berge
Mette Ajer Petterson
Knut Gjesdal
Svein Ivar Bekkelund
Gro Tjalvin
Randi Hag
Trude D. Skorge
Tor B. Aasen
Bente E. Moen
Cecilie Svanes
Håkon Lasse Leira

Kronikk

Jan C. Frich
Sarah Frandsen Gran
Per Olav Vandvik
Pål Gulbrandsen
Per Hjortdahl

Internasjonal medisin

Ragnar Martin Joakimsen

Personlige opplevelser

Rebecca A. Hetland
Johanne Marie Iversen

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Audun Myskja
Øivind Irtun
Ingegerd Frøyshov Larsen

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Knut E. Braaten
Lise B. Johannessen

Intervju

Marit Tveito

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg