Færre dør av meslinger

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antall meslingdødsfall gikk ned med 74 % på verdensbasis fra 2000 til 2010. Fortsatt høye dødstall i India og Afrika har hindret at man nådde målet om 90 % reduksjon.

  Det var en kraftig reduksjon i antallet som døde av meslinger fra 2000 til 2007. I 2008 vedtok WHOs medlemsland et mål om å redusere antall meslingedødsfall på verdensbasis med 90 % fra 2000 til 2010. Estimert antall med denne dødsårsaken var 535 300 i 2000 (95 % KI 347 200 – 976 400), mot 139 300 i 2010 (95 % KI 71 200 – 447 800) (1), en reduksjon tilsvarende 74 %. Vaksinasjon har vært hovedelementet i bekjempelsen – med både økt dekning av primær rutinevaksinasjon og periodiske massevaksinasjonskampanjer. Den globale vaksinasjonsdekningen har økt fra 72 % til 85 %.

  Til tross for at antall meslingdødsfall falt med 85 % i Afrika i perioden, hadde regionen fortsatt 36 % av dødsfallene i verden i 2010. India hadde et relativt lite fall i antall dødsfall (26 %), og i 2010 forekom 47 % av alle meslingdødsfall i India.

  65 land hadde gode nok data til at man kunne bruke disse direkte, men disse landene sto for mindre enn 0,01 % av den globale meslingdødeligheten. For de resterende 128 landene ble antallet som døde av meslinger estimert ved hjelp av en ny metode. Estimatene i studien er lavere enn tidligere estimater for antall døde av meslinger i 2000 (733 000). WHOs offisielle tall er nå i samsvar med tallene fra den nye studien (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media