Milepæl for de få

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  MacDonald, Raymond

  Kreutz, Gunter

  Michell, Laura

  Music, health and wellbeing

  550 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 55

  ISBN 978-0-19-958697-4

  Dette storverket samler en rekke av de fremste kapasitetene innen det voksende fagfeltet musikk og helse, fra ulike fagmiljøer verden over.

  Det er fem deler. Del 1 er en innledning om forståelsen av hvordan og hvorfor musikk virker, og gir grunnlag for å forstå det terapeutiske potensialet i musikk. I del 2 utforsker forfatterne musikkens rolle i storsamfunnet og viser til ny forskning som indikerer at aktiv musikkutøvelse har større helsemessig betydning enn vi tidligere har trodd. Del 3 er særlig aktuell for helsearbeidere: Flere forfattere utforsker hvordan musikk kan brukes i rehabilitering, smertebehandling, pre- og postoperativt og andre kliniske sammenhenger. Mange av de mest innflytelsesrike fagpersonene gjennom de senere tiårene, som Michael Thaut, Ralph Spintge, Tony Wigram og Christian Gold, er representert i denne delen. I del 4 ser forfatterne på musikk i pedagogiske sammenhenger, og del 5 omhandler hvordan man bruker musikk i hverdagslivet.

  Generelt er oppsettet klart og oversiktlig, selv om jeg syntes det var vanskelig å forstå differensieringen mellom musikk brukt i storsamfunnet og musikk brukt i hverdagslivet. Artiklene virker overlappende mellom disse to kategoriene.

  Sett under ett er dette et verk som i større grad enn noen annen bok jeg har kommet over i dette fagfeltet, dekker alt: kvantitative og kvalitative tilnærminger, forskning på hjerne og musikk, sosiale og politiske aspekter og oppsummering av de viktigste kliniske erfaringene og forskningsresultatene gjennom de siste 20 – 30 årene. For musikkterapeuter vil denne boken være en gullgruve. Hadde jeg hatt denne boken tilgjengelig på et tidlig stadium i mitt eget doktorgradsarbeid, Integrated Music in Nursing Homes (2012), ville jeg spart et ukjent antall timer arbeid.

  Referanselistene er fyldige og konsise, og de mange forskjellige vinklingene oppleves ikke sprikende. Det er heller slik at de illustrerer dybden, fylden og rikdommen i et fagfelt som nå er vel etablert og har en god forskningsbase.

  Det er å håpe at helsevesenet kjenner sin besøkelsestid og får øynene opp for mulighetene til aktiv bruk av musikk i kliniske sammenhenger. Selv ville jeg ønsket sterkere vektlegging av kliniske forhold. Noen av de teoretiske utlegningene i del 3 kunne med fordel ha vært ofret for flere kliniske artikler med empirisk materiale. En annen innvending er at dette er en bok for de få, i alle fall innen helsevesenet. Man skal ha mye forutgående kunnskap og sterk motivasjon for å gi seg i kast med en bok av dette formatet. Men det føles smålig med slike innvendinger når vi har å gjøre med et så gjennomarbeidet verk, som sannsynligvis i mange år blir stående som en milepæl innen et fagområde som dette verket er med på å definere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media