C. Grandalen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg takker Andreas Wahl Blomkvist for hans innspill. Statistikk er virkelig en fin ting – men man kan også bruke den til å bortforklare uønskede effekter. Det er vel sant at det «bare» var 35 barn som ble syke, sett i forhold til at det var mange andre som ikke fikk svineinfluensa etter vaksineringen. Men 35 syke barn er tross alt 35 for mange. Det er her snakk om en alvorlig sykdom som narkolepsi som disse barna må slite med resten av livet, ikke bare en liten forkjølelse som er borte etter få dager. Statistikk er et mektig instrument – men den må brukes med fornuft.

  Til Gunnar R. Tjomlid vil jeg innvende at jeg ikke kjenner til noe bevis for at vaksinen bare trigget en fra før underliggende narkolepsi. Jeg mener vi visste og at vi fortsatt vet for lite om hvilke senskader fostrene eventuelt måtte få. Når det gjelder kombinasjonsvaksinen, synes jeg fortsatt at man burde ha gitt folk en valgmulighet. Å tilby denne fremdeles kontroversielle vaksinen sammen med den velkjente sesonginfluensavaksinen gjør at mange ikke forstår at de har et valg. Denne «enten tar du begge eller så får du ingen»-politikken er neppe etisk, og jeg står fortsatt på at denne håndteringen i høyeste grad er umoralsk og forkastelig!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media