Oversiktlig om ernæring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Webster-Gandy, Joan

  Madden, Angela

  Holdsworth, Michelle

  Oxford handbook of nutrition and dietetics

  818 s, tab, ill. 2. utg. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-958582-3

  Oxford handbook of nutrition and dietetics er myntet på leger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer som arbeider med ernæringsproblematikk. Den er skrevet av tre kliniske ernæringsfysiologer og bærer preg av det. Jeg tror leger vil synes det er feil proporsjon i oppbyggingen av flere kapitler. For eksempel er det ved ulike sykdommer brukt uforholdsmessig mye plass på å fortelle hva sykdommen er og beskrivelse av symptomer. Dette vil kanskje være nyttig for andre yrkesgrupper, men er en del av grunnutdanningen for leger, noe som gjør at boken appellerer mindre til leger enn til annet helsepersonell.

  Dette er og blir en håndbok i ordets rette forstand, i lommeformat og med plastpermer. Ordbruken er kort og konsis. Stoffet spenner over hele livssyklus, fra før unnfangelse til høy alder, gjennom 38 hovedkapitler og nesten 780 sider. Da sier det seg selv at dybden i innholdet blir begrenset. Boken er bygd opp på evidensbasert medisin, men spesielt for ulike vitaminer og sporstoffer er kunnskapen i stadig endring, og en del av det som beskrives, er noe kontroversielt. Forfatterne er briter. Behandlingstradisjon, hva som er sunt kosthold, og hvor mye alkohol som kan drikkes uten at det er helsefarlig, er det tydeligvis faglig uenighet om mellom Storbritannia og Norge.

  Tabellene er for det meste illustrative og oversiktlige, mens figurene er i enkleste laget. Det finnes mange behandlingsalgoritmer som kan være til god hjelp i den kliniske hverdagen.

  Referansene er få, men et eget appendiks refererer til mange og nyttige nettadresser. Videre er det en god og omfattende indeks.

  Boken egner seg best for kliniske ernæringsfysiologer og sykepleiere med spesiell interesse for faget. Kunnskapen blant norske leger innen fagfeltet ernæring kan med fordel bli bedre, og av den grunn bør boken finnes på alle avdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media