God svensk grunnbok om rus og avhengighetsmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Franck, Johan

  Nylander, Ingrid

  Beroendemedicin

  347 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2011. Pris SEK 419

  ISBN 978-91-44-04829-1

  Denne nye svenske boken fyller et hull i vår nordiske medisinske litteratur gjennom å være den første medisinsk vinklede grunnboken innen rus og avhengighetsmedisin. Gjennom 28 tematiske kapitler skrevet av 23 sentrale svenske rusmiddelforskere og -klinikere, i tillegg til de to redaktørene, får vi en grunnleggende innføring i de sentrale områdene innen dette fagfeltet som har en lengre fartstid i Sverige enn i Norge. Norske bøker på dette området har hatt et samfunnsvitenskapelig eller psykologisk utgangspunkt, men disse forfatterne velger en medisinsk vinkling. Det betyr ikke at de har en konfronterende linje overfor andre tilnærminger, men at de i sin grunnholdning er biopsykososialt innrettet og at de dekker spesifikke medisinske temaer som behandling av komplikasjoner ved avhengighet og medikamentell behandling. Boken er derfor godt egnet til for eksempel medisin-, sykepleie- eller farmasiutdanningene, men kan også brukes innen utdanninger i psykologi eller i en master innen rus på høyskole eller universitet. Den er imidlertid for knapp til å være en fyllestgjørende behandlingsveileder, også for medisinere, som må henvises til mer omfattende bøker.

  Med 25 ulike bidragsytere må det, selv med omfattende redigering, bli et sprik mellom kapitlene. Utformingen av kapitlene varierer. Noen ganger oppstår det hull i temaene, mens andre ganger overlapper kapitlene, og det blir gjentakelser. Av plassmessige hensyn har redaktørene bevisst valgt å holde visse temaer, som tvangsbehandling, promillekjøring og kriminalitet, utenfor. Det kan være riktige valg for å holde volumet nede. Epidemiologi er også nokså overfladisk beskrevet, og antall referanser er begrenset. Det er imidlertid et relativt godt stikkordregister. Forlagets intensjon er at det skal komme oppdateringer og utvidelser på nettet etter hvert, www.studentlitteratur.se/beroendemedicin.

  Jeg har ikke noe problem med å anbefale boken for tidsskriftets lesere, men den som jobber med rus og avhengighet til daglig, bør ha andre bøker tilgjengelig i tillegg, for eksempel behandlingsboken fra Bergensklinikkene (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media