En liten og grei håndbok om smertebehandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brook, Peter

  Pickering, Jayne Connell, Tony

  Oxford handbook of pain management

  366 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 33

  ISBN 978-0-19-929814-3

  Dette er en håndbok i smertebehandling på 360 små sider, skrevet av i alt 45 forfattere og tre redaktører. Målgruppen er travle klinikere i primærhelsetjenesten og sykehusleger i spesialisering. Redaktørene vedgår at en slik knapp bok ikke er utfyllende. Men som en «lommebok» for hurtigoppslag er den grei nok.

  En typisk lærebokfeil har de ikke klart å unngå: De hevder en gammel sannhet, som nå er motbevist: Buprenorfin er godt dokumentert å ha additiv, til og med «supraadditiv», analgetisk virkning når det gis sammen med morfin eller oksykodon. Hele tre steder står det at buprenorfin har en antagonistisk virkning når det gis sammen med andre opioidanalgetika. Det er feil (1).

  Det finnes tilsvarende bøker på markedet som jeg synes har fordeler fremfor denne. Massachusetts General Hospital, med Jane Ballantyne som redaktør av tredje utgave, har utgitt en håndbok som er mer omfattende og betydelig mer solid (2). Et annet utmerket alternativ er den lille studentboken til sir Michael Bond og Karen Simpson (3). Den gir en god innføring i de mange og sammensatte helseproblemene hos pasienter med vanskelige smertetilstander.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media