MedHum – 21 år i kamp for global helse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med Nmf i ryggen har norske medisinstudenter arrangert Medisinstudentenes Humanitæraksjon MedHum, i over 20 år. Aksjonen arrangeres hvert andre år og spenner over et bredt spekter, både når det gjelder prosjektland og hvilke type prosjekter og samarbeidspartnere som blir valgt. Fellesnevneren er global helse.

  Fra v. Arani Mahendran (leder Trondheim), Ida Susanna Fattah (foran), Trygve Ellingsen (leder Tromsø) og nasjonal leder…
  Fra v. Arani Mahendran (leder Trondheim), Ida Susanna Fattah (foran), Trygve Ellingsen (leder Tromsø) og nasjonal leder Silje Ariane Støhle på tilsynsreise i Mosambik. Foto

  I MedHums formålsparagraf vektlegges det at prosjektene skal fremme global helse internasjonalt, i tillegg til å bidra til å opplyse og skape engasjement for global helseproblematikk i Norge, både blant medisinstudenter og folk flest. Primærhelsetjeneste og forebyggende medisin står øverst som to viktige punkter i utvelgelsesprosessen mellom søkerprosjektene.

  MedHum-aksjonen gjennomføres nå for tolvte gang, og kulminerer i en aksjonsuke fra 22.-30. september 2012. MedHum har siden1991 samlet inn over 14 millioner kroner til ulike prosjekter. Dette gjør oss til Norges største studentdrevne innsamlingsaksjon.

  Kjemper for en hivfri generasjon i Mosambik

  Kjemper for en hivfri generasjon i Mosambik

  MedHum 2012 støtter UNICEFs arbeid for å forhindre hiv-smitteoverføring fra mor til barn i Mosambik. UNICEF definerer hiv/aids som en destruktiv bremsekloss i arbeidet mot ekstrem fattigdom og sult, mot barnedødelighet og for utdanning til alle barn for en bedre reproduktiv helse. Uten behandling vil opp mot 40 % av barn født av hiv-positive mødre smittes under svangerskapet, ved fødsel eller via amming. I følge UNICEF blir over 1 000 barn smittet av hiv daglig. Uten behandling vil 50 % av disse barna dø før de fyller to år. Med riktig oppfølging før, under og etter fødsel, kan man redusere sjansen for smitteoverføring til under 5 %.

  Å forhindre smitteoverføring fra mor til barn har vært et satsingsområde i Mosambik i flere år. Siden etableringen av PMTCT-programmet (Preventing mother to child transmission) i 2002 har antall helsestasjoner som tilbyr dette blitt hundredoblet, fra åtte i 2002 til mer enn 800 ved utgangen av 2009. I 2008 ble det anslått at denne behandlingen hadde avverget 5 820 nye hiv-infeksjoner hos barn i alderen 0 – 14 år, noe som er en nedgang på 15,6 % nasjonalt. Det er 5 820 barn som får mulighet til en fremtid.

  Støtten fra MedHum vil i tillegg til utrustning av helsestasjoner også bidra til etterutdanning av helsepersonell og til opprettelse og drift av mødregrupper som et ledd i bekjempelsen av stigmatiseringen av hiv-positive.

  Det nytter

  Det nytter

  Trond Viggo Torgersen stiller igjen opp som Høye Beskytter for aksjonen i 2012. Han understreker medisinstudentenes nære forhold til den aktuelle kunnskapen som en av hovedårsakene til at han vil være med på MedHum-laget. I tillegg har han personlig møtte barn som kunne være reddet.

  – Gjennom å støtte MedHum kan vi gjøre mye for disse barna. Direkte hjelp nytter! sier Trond Viggo Torgersen.

  «hvilePuls» støtter MedHum 2012

  «hvilePuls» støtter MedHum 2012

  MedHum har også i år igjen fått mulighet til å promotere kampanjen på skjermene til hvilePuls. Slik blir MedHums budskap spredt til over 1,2 millioner pasienter på over 2 500 legekontor.

  Kick-startet på landsstyremøtet

  Kick-startet på landsstyremøtet

  Som tidligere omtalt i Tidsskriftet ble MedHum-stafetten arrangert for andre gang under Legeforeningens landsstyremøte i mai. MedHum-stafetten er en pengerullingsstafett hvor ulike underorganisasjoner og privatpersoner bidrar med donasjoner til årets aksjon. I år satt donasjonene løst og engasjementet blant landsstyremøtets representanter var stor. Til sammen ble det samlet inn ca. 600 000 kroner – nesten en dobling av resultatet fra forrige stafett.

  Vi setter utrolig stor pris på støtten fra Legeforeningen. Det er en styrke for oss å kunne vise til så stor oppslutning fra vår «Moderforening».

  Støtt MedHum

  Hvordan kan du bidra til årets aksjon? Bruk SMS! Send hiv til 2160 for å støtte aksjonen med 200 kr eller se www.medhum.no for mer informasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media