Upresist om svineinfluensavaksinen

Gunnar R. Tjomlid Om forfatteren

Christina Grandalen skriver at influensavaksinen ikke var så god som man trodde (1). Vel, vaksinen har vist seg å være svært effektiv (2) i å beskytte mot influensa A(H1N1). Videre skriver hun også at hun frarådet gravide å ta den. Ingenting tyder på at vaksinen var farlig for denne gruppen. Tvert imot har man i ettertid vist at den var helt trygg (3).

Grandalen skriver deretter at de 35 som fikk narkolepsi, ikke ville fått sykdommen om de ikke var blitt vaksinert. Dette vet vi ikke. Mye tyder på at de som fikk narkolepsi, var genetisk predisponert for dette (4). De var altså ikke «tilfeldige ofre». Det kan være at vaksinen bare utløste sykdommen tidligere for de rammede og at de ville fått narkolepsi etter hvert uansett. Det kan forklare at ingen over 19 år har fått narkolepsi av Pandemrix, fordi disse gjerne allerede hadde fått diagnosen. Kun de som var så unge at symptomene ennå ikke var blitt tydelige eller hadde fått diagnosen (det kan ta mange år) har altså fått narkolepsien trigget av en kraftig immunreaksjon på vaksinen, kanskje skvalenet.

Grandalen sier også det er uetisk kun å tilby kombinasjonsvaksine. Hvorfor? Det som skilte Pandemrix fra andre vaksiner, var nettopp i hovedsak skvalenet, som ble tilsatt for å gi kraftig nok immunrespons fra en vaksine man ikke hadde tid til å dyrke nok virusmateriale til. Dette skvalenet kan ha trigget en så kraftig immunrespons at noen ytterst få individer som var genetisk disponert for det endte opp med en autoimmun sykdom. I vaksinen man får for sesonginfluensa, er ikke dette skvalenet tilsatt, og jeg kan derfor ikke se at det skal være noen risiko knyttet til dette. Virusfragmentene for H1N1 som finnes i sesonginfluensa er neppe det som gir bivirkninger, da hadde vi vel sett de samme bivirkningene også i andre H1N1-vaksiner. Jeg mener Folkehelseinstituttets anbefalinger var nøkterne og rotfestet i god dokumentasjon (5).

1

Grandalen C. Svineinfluensavaksinen. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1209.

2

Hellenbrand W, Jorgensen P, Schweiger B et al. Prospective hospital-based case-control study to assess the effectiveness of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 vaccination and risk factors for hospitalization in 2009 – 2010 using matched hospital and test-negative controls. BMC Infect Dis 2012; 12: 127.

3

Pasternak P, Svanström H, Mølgaard-Nilsen D et al. Vaccination against pandemic A/H1N1 2009 influenza in pregnancy and risk of fetal death: cohort study in Denmark. BMJ 2012; 344: e2794. [CrossRef]

4

National Institute for Health and Welfare. Association between Pandemrix and narcolepsy confirmed among Finnish children and adolescents. www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352 (2.7.2012).

5

Tjomlid G. Svineinfluensa: handlet myndighetene korrekt? http://tjomlid.com/?p=5985 (2.7.2012).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler