Upresist om svineinfluensavaksinen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christina Grandalen skriver at influensavaksinen ikke var så god som man trodde (1). Vel, vaksinen har vist seg å være svært effektiv (2) i å beskytte mot influensa A(H1N1). Videre skriver hun også at hun frarådet gravide å ta den. Ingenting tyder på at vaksinen var farlig for denne gruppen. Tvert imot har man i ettertid vist at den var helt trygg (3).

  Grandalen skriver deretter at de 35 som fikk narkolepsi, ikke ville fått sykdommen om de ikke var blitt vaksinert. Dette vet vi ikke. Mye tyder på at de som fikk narkolepsi, var genetisk predisponert for dette (4). De var altså ikke «tilfeldige ofre». Det kan være at vaksinen bare utløste sykdommen tidligere for de rammede og at de ville fått narkolepsi etter hvert uansett. Det kan forklare at ingen over 19 år har fått narkolepsi av Pandemrix, fordi disse gjerne allerede hadde fått diagnosen. Kun de som var så unge at symptomene ennå ikke var blitt tydelige eller hadde fått diagnosen (det kan ta mange år) har altså fått narkolepsien trigget av en kraftig immunreaksjon på vaksinen, kanskje skvalenet.

  Grandalen sier også det er uetisk kun å tilby kombinasjonsvaksine. Hvorfor? Det som skilte Pandemrix fra andre vaksiner, var nettopp i hovedsak skvalenet, som ble tilsatt for å gi kraftig nok immunrespons fra en vaksine man ikke hadde tid til å dyrke nok virusmateriale til. Dette skvalenet kan ha trigget en så kraftig immunrespons at noen ytterst få individer som var genetisk disponert for det endte opp med en autoimmun sykdom. I vaksinen man får for sesonginfluensa, er ikke dette skvalenet tilsatt, og jeg kan derfor ikke se at det skal være noen risiko knyttet til dette. Virusfragmentene for H1N1 som finnes i sesonginfluensa er neppe det som gir bivirkninger, da hadde vi vel sett de samme bivirkningene også i andre H1N1-vaksiner. Jeg mener Folkehelseinstituttets anbefalinger var nøkterne og rotfestet i god dokumentasjon (5).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media