Lære å være lege

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Tradisjonen tro deles dette nummeret av Tidsskriftet ut til dem som tar fatt på medisinstudiet nå i august. Det inneholder artikler som spesifikt omhandler utdanning. I tillegg er det som vanlig et bredt spekter av artikler om helt andre medisinske emner.

Å utdanne seg til lege er ikke noe man gjør én gang for alle gjennom et formalisert løp. Å være lege innebærer å holde seg kontinuerlig oppdatert om det som skjer i helsevesenet – ikke ved å kjenne alle detaljer om alle spesialiteter, men ved å være nysgjerrig og beholde et åpent sinn overfor alle sider ved medisinen.

En av Tidsskriftets viktigste oppgaver er å utvikle og vedlikeholde denne kunnskapen og nysgjerrigheten. Det får vi til når leger i alle aldre og fra alle fagområder bidrar til å formidle erfaringer og synspunkter fra alle deler av helsetjenesten. For å være gode leger må vi være hverandres lærere og forbli studenter – livet ut.

Anbefalte artikler