En turnustjeneste uten diskriminering

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Slik fortolkningen av kommende endringer ser ut, vil alle medisinske kandidater stille likt for turnustjenesten fra og med 2013.

  Utenlandske kandidater fra land med autorisasjon etter endt utdanning, oppfordres til å gjennomføre turnustjeneste fordi det er et verdifullt erfaringsgrunnlag for videre praksis og da en sikkerhet for fremtidige pasienter.

  Etter endringer i autorisasjonstidspunkt for norsk utdannede kandidater, vil disse etter endt studium stille med lik kompetanse som utenlandske kandidater med autorisasjon. Likevel viste Helse- og omsorgsdepartementets nylige avklaringer i til forhold overgangsordninger at kandidater som nå står på venteliste skal håndteres før søkere til nye ordning. Kandidater på venteliste vil derfor bli tildelt turnusplass før kandidater til den nye ordningen vil bli tildelt turnusstillinger.

  Det er uholdbart at norsk utdannede kandidatene vil bli prioritert i turnusfordelingen i februar 2013, på bakgrunn av at disse står på ventelisten som gruppen med utenlandske kandidater ble fjernet fra.

  Hva med utenlandskandidatene?

  Hva med utenlandskandidatene?

  Det stilles spørsmål ved om utenlandske kandidaters interesser igjen settes til side til fordel for norsk utdannede kandidater. Spesielt er dette oppsiktsvekkende når kompetansen mellom kandidatene er den samme og prioriteringen ikke er i samsvar med EØS-regelverket. Helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsens uttalte i en pressemelding følgende: «Viktige endringer skal gjøres for å sikre at ordningen er bærekraftig, rettferdig og for å sørge for at leger fra utlandet har de samme krav til turnus som leger fra Norge».

  Skulle den nye ordningen reflektere rettferdighet og likestilling mellom utenlandske- og norske kandidater, måtte de norske kandidatene fjernes fra ventelisten på bakgrunn av samme argumentasjon som for de utenlandske kandidatene. En optimal løsning ville inkludert alle kandidater og gitt rom for en ordning som reflekterte det ønskelige, nemlig en ikke diskriminerende prioritering som viser til likestilling mellom alle søkende kandidater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media