Pedagogisk blinkskudd i rette øyeblikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sletteland, Nina

  Donovan, Ruth Marie

  Helsefremmende lokalsamfunn

  234 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 325

  ISBN 978-82-05-41068-8

  Gjennom 14 velskrevne kapitler følger vi folkehelsekoordinator Marius, rådgiver i helsefremmende arbeid Charlotte, overlege ved Miljørettet helsevern Arne og 16-åringen Erik. De tar oss med gjennom innholdet i de mange begrepene som flyter rundt, styrker og farer for helsen på alle områder (helsedeterminanter), lokalsamfunnets karakter, sosiale ulikheter og hvilke utfordringer dette byr på. Det er en fin oppdatering av instansene som skal stå for forebyggende og helsefremmende virksomhet og noen av deres røtter. Viktige teorier blir trukket frem, og i samtalene mellom våre venner blir det diskutert hvordan teori og regelverk kan brukes der de bor, for å fremme bedre helse til både utsatte grupper og befolkningen som helhet. Det blir lagt stor vekt på å vise hvordan endringsprosesser kan settes i gang, opprettholdes og evalueres, og hvordan man kan gjøre helsekonsekvensutredninger.

  Norge har hatt et sterkt engasjement i å bruke og påvirke lokalsamfunnene for å forebygge og fremme helse, det være seg indisert eller generelt. Denne boken inneholder det meste av det samfunnsmedisinere, sosialpsykiatere og samfunnspsykiatere har kjempet for, og skrevet om, fra den spede begynnelsen i 1940-årene, men kanskje med en topp i perioden 1990 – 95 med Senter for sosialt nettverk og helse som spydspiss. Derfor er det påfallende at det kun er én referanse fra før år 2000, og den er til Antonovskys teorier. Fra Norge savner jeg spesielt Otto Steenfeldt-Foss, Odd Steffen Dalgard, Tom Sørensen og Tor Bjerkedal, internasjonalt kanskje Alexander Leighton, Lisa Berkman og Ichiro Kawachi. Det er så mange å velge mellom – i de ca. 15 bøkene jeg har om dette temaet.

  Det som gjør at jeg absolutt vil anbefale denne nye boken til alle helsearbeidere, er oppdateringen på regelverk og god teori, men først og fremst glimrende pedagogisk grep på hvordan ta fatt på dette veldig kompliserte medisinske arbeidet med så stor politisk kontaktflate.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media