Barn med behandlingsresistent astma

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn med astma som responderer dårlig på behandling, er mer følsomme for allergener og har remodellering i luftveiene.

  En liten andel av barn med astma har alvorlig og problematisk sykdom som ikke responderer på intensiv behandling. Jon Konradsen har sammenliknet 57 skolebarn med denne typen astma med jevnaldrende som hadde velkontrollert sykdom. Barna ble kartlagt ved hjelp av spørreskjema, biokjemiske prøver og lungefunksjonsundersøkelser.

  – Hos 40 % av barna med alvorlig og problematisk astma identifiserte vi faktorer som kan forklare noe av disse barnas alvorlige sykdomsbilde, sier Konradsen. – Dette kunne være for eksempel ubehandlet rhinitt eller eksponering for allergener eller tobakk.

  Han fant ingen signifikant forskjell i nivåer av IgE-antistoffer eller atopi mellom gruppene, men det var flere barn med problematisk astma som var sensibilisert mot multiple pelsdyrallergener. Også responsen på allergener hos dem med allergi var ulik.

  – Vi fant at barna med alvorlig astma og allergi hadde mer allergensensitive basofiler enn allergiske kontrollpersoner, og at sensitiviteten samsvarte med graden av symptomer, forteller han. – Dette tyder på at den allergiske inflammasjonen hos barn med alvorlig astma initieres ved lavere allergenkonsentrasjoner.

  Proteinet YKL-40 er implisert i inflammatoriske prosesser, og hos voksne med astma er det sammenheng mellom nivået av proteinet og alvorlighetsgraden. Barna med alvorlig astma hadde også høyere nivåer av YKL-40.

  – Vi fant at nivåene av YKL-40 samsvarte med astmakontroll og grad av bronkialveggsfortykning på CT hos barn med alvorlig astma. Dette taler for at YKL-40 kan være en ikke-invasiv biomarkør for remodellering i luftveiene, sier han.

  Disputas

  Jon R. Konradsen disputerte for ph.d.-graden ved Karolinska Institutet 11.5. 2012. Tittelen på avhandlingen er Investigating problematic severe asthma in children – a translational approach.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media