()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Æsculap – et tradisjonsrikt medisinsk tidsskrift, laget av medisinstudenter – har gjennomgått en rekke endringer det siste året.

  Faksimile av Æsculap nr. 3/2012
  Faksimile av Æsculap nr. 3/2012

  – Da vi tiltrådte gjennomførte vi flere endringer i tilvirkningen av magasinet, forteller redaktør Tore Næss. – Dels har endringene vært av journalistisk karakter. Vi har satset på å rendyrke de ulike sjangerne og vi har fått på plass en ny og oversiktlig layout. Dels har de vært tematiske, i det vi har satset på å styrke Æsculaps tradisjonelle kritiske og samfunnsorienterte profil.

  Forbilder i så måte er tidligere redaktører som Trygve Braatøy, Nic Waal, Per Fugelli og Mads Gilbert, forteller Næss.

  Ved siden av ledelsen har Æsculap en «pool» på 8 – 10 skribenter som bidrar fast i spaltene. Flere av disse har studert historisk-filosofiske eller samfunnsvitenskapelige fag før de begynte på medisin.

  – Vi kan dermed dra nytte av disse kunnskapene i magasinet, sier Næss.

  – Målet vårt er å være med på å tydeliggjøre at medisin grunnleggende sett er ett humanistisk fag. Dette forsøker vi å få til gjennom å gi skribentene størst mulig frihet til å skrive om temaer som opptar dem, og som utgjør en klangbunn for deres medisinskfaglige fordypning. Mange av de som skriver har tydelige kjepphester, som de rir i utgave etter utgave, uten at mangfoldet i magasinet som helhet synes å bli skadelidende av den grunn.

  Veien er målet

  Veien er målet

  – Vi ønsker også å kunne gi plass til de som ønsker å skrive langt, til dels svært langt, forteller Tore Næss. – Vi har derfor definert to sjangere – essay og fagartikkel – hvor nettopp dette er mulig, sier han.

  – I mange andre medisinske tidsskrifter er det en tendens til å forsøke å komprimere tekstene så mye som mulig, slik at leserne mest mulig kostnadseffektivt skal kunne suge til seg informasjonen som ligger i de trykte tegn. Dette kan være vel og bra, men det hefter en viss målrasjonell snusfornuftighet ved denne tenkningen, som kanskje nettopp er det vi forsøker å komme oss vekk fra i Æsculap. Vårt motto er: Veien er målet! Om noen lesere skulle miste motivasjonen halvveis ute i en av våre artikler mister vi ikke nattesøvnen av den grunn. Verre er det om magasinet som helhet ender opp like sterilt som de trykte annonsene fra den farmakologiske industrien, sier Tore Næss.

  Ønsker flere engasjerte medarbeidere

  Ønsker flere engasjerte medarbeidere

  Ut fra forståelige grunner er vi også nødt til å skule med ett halvt øye over mot Norsk medisinstudentforening og de mangfoldige aktivitetene som foregår der, sier Tore Næss og legger til: Vi ønsker oss flere engasjerte medarbeidere!

  Ny redaksjon

  Ny redaksjon

  Fra og med januar 2011 ble hele redaksjonen i Æsculap byttet ut. Ledelsen i redaksjonen har siden bestått av redaktørene Tore Næss og Kristoffer Tunheim samt redaksjonssjef Ane Brandtzæg Næss. Alle tre er medisinstudenter fra UiO, henholdsvis 5. og 7. semester.

  Det er også mulig for ferdig utdannede leger å abonnere på Æsculap for kr 200 per år. Kontakt ellen.huber@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media