Dansk bok om overdreven bruk av benzodiazepiner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kunckel, Lis

  Flicker, Annette Stauning

  Toft, Birgit Signora

  Benzodiazepiner

  Afhængighet på recept. Symptomer, behandling og information. 183 s, tab, ill. København: Hans Reizels Forlag, 2012. Pris DKK 199

  ISBN 978-87-412-5643-6

  I denne lettleste danske boken om benzodiazepiner henvender forfatterne seg til forskrivere og brukere av disse medikamentene. Den omhandler i første rekke dem som har fått problemer med overdreven bruk av søvn- og angstmidler og dem som synes, eller burde synes, at deres bruk av medikamentene er unødvendig og overdreven.

  Gjennom en rekke godt formulerte pasienthistorier får vi innblikk i hvordan benzodiazepiner for noen pasienter fører til en alvorlig avhengighet. Forfatterne beskriver godt hvordan dette problemet oppleves, arter seg, kan identifiseres og behandles. De gir gode nedtrappingsregimer og råd for alternativ behandling for problemene som initialt ga opphav til forskrivningen. Videre er det støttende kapitler for dem som opplever forlengede abstinenssymptomer (kan opptre månedsvis etter behandlingsavslutning), og til pårørende. På denne måten likner boken andre engelskspråklige bøker på området (1, 2), som også er anmeldt i Tidsskriftet (3). Boken skiller seg heller ikke fra disse i sin lett ideologiske tilnærming til problemet.

  Det er ikke lett for forfatterne å se positive sider ved disse medikamentene som har skapt så mange problemer. Slik er det kanskje når man har sett skyggesiden av bruken, og man bør derfor heller ikke være for hard mot et slikt standpunkt. Men det er ikke grunnlag for å hevde at alle de 400 000 som har fått disse medikamentene hvert år i Danmark (eller i Norge for den saks skyld), har fått et problem på linje med dem som omtales. Man kan heller ikke si at all bruk av benzodiazepiner og benzodiazepinliknende medikamenter er feilbruk. Det er grunn til å stille de spørsmålene som forfatterne gjør, men svaret er kanskje noe mer nyansert enn det som kommer frem. Men skal man endre en vane eller en avhengighet, er kanskje ikke tiden inne for å være så balansert.

  Boken har en del nyttige nettadresser, noen få eksempler på nedtrappingsregimer og et relativt godt stikkordregister. Ellers er utstyret til boken nokså begrenset, men den kan likevel være nyttig å gi nettopp til den pasienten som skal begynne sin nedtrapping av en medisinering som er blitt et problem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media