Jeg trener, derfor er jeg

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De som overlever kreft, ser ut til å ha god nytte av rehabiliteringsprogrammer med vekt på fysisk aktivitet.

  Fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av visse typer kreft, og for dem som har hatt kreft, er fysisk aktivitet viktig for å redusere risikoen for tilbakefall og tidlig død av kreft.

  – I dag lever stadig flere mennesker med kreft, og sykdommen og bivirkningene av kreftbehandlingen kan få konsekvenser for hvordan de fungerer i dagliglivet. Vi trenger å utvikle effektive rehabiliteringsprogrammer for denne gruppen, sier Gro Falkenér Bertheussen.

  Hun har undersøkt om et omfattende rehabiliteringsprogram for kreftoverlevere påvirker helserelatert livskvalitet, fatigue (tretthet), mosjonsnivå, fysisk prestasjonsnivå og arbeidsstatus.

  – Rehabiliteringsprogrammet for kreftoverlevere viste god gjennomførbarhet. Nesten halvparten av deltakerne rapporterte høyere arbeidsstatus ved seksmånedersregistreringen enn ved starten av rehabiliteringen, og det var betydelige forbedringer i funksjon og symptomer i inntil seks måneder etter avsluttet rehabilitering. Men vi vet ikke om dette var en effekt av tiden som var gått eller av rehabiliteringen, da studien manglet kontrollgruppe, sier hun.

  – De fleste som deltok var brystkreftoverlevere, godt utdannede kvinner med flere symptomer og nedsatt funksjon, men de mosjonerte mer enn den generelle befolkningen. Resultatene er ikke nødvendigvis representative for alle kreftoverlevere. Vi trenger å finne ut mer om hvilke kreftoverlevene som har størst behov for rehabilitering og hvordan vi kan få rekruttert dem. Vi trenger også studier der ulike rehabiliteringstilbud sammenliknes for å få svar på hvem som trenger hva og hvem som har utbytte av tilbudene, sier Gro Falkenér Bertheussen.

  Disputas

  Gro Falkenér Bertheussen disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.3. 2012. Tittelen på avhandlingen er Physical activity and health in a general population and in cancer survivors- methodological, observational and clinical aspects.

  Ordforklaring

  HUNT3: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, den tredje.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media