Økt risiko for tykktarmskreft etter kreft i barneårene

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De som overlever kreft i barneårene, har økt risiko for gastrointestinalcancer, mest i colon og rectum. Dette gjelder særlig etter visse former for kreft og kreftbehandling.

  De som har overlevd kreft i barneårene, har økt risiko for å få en annen form for kreft senere.

  14 358 personer som var blitt behandlet for kreft før fylte 21 år ved 26 sykehus i USA og Canada, ble kontaktet minst fem år etter at den første kreftdiagnosen ble stilt (median 22,3 år) (1). 45 hadde utviklet gastrointestinal cancer, mot forventet ni (standardisert insidensratio (SIR) = 4,6; 95 % KI 3,4 – 6,1).

  Risikoen var høyest hos dem som hadde hatt Hodgkins lymfom eller Wilms tumor eller var blitt behandlet med abdominal røntgenterapi, procarbazine i høye doser eller platinaholdige legemidler. Forfatterne anbefaler tidligere screening for tykktarmskreft for dem som har overlevd kreft i barneårene enn det som anbefales for normalbefolkingen.

  – Dette er en av flere studier som viser økt risiko for sekundær cancer etter vellykket behandling mot kreft i barne- og ungdomsårene, sier professor Sophie D. Fosså ved Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. – Det er viktig at denne kunnskapen når ut til både allmennleger og sykehusleger som får slike pasienter til behandling. Også pasientene bør kjenne til den økte kreftrisikoen – med tanke på at de bør søke lege ved symptomer som kan tenkes å være kreftbetinget, sier Fosså.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media