Godt hjelpemiddel i palliativ medisin

Pål Klepstad Om forfatteren
Artikkel

Andersen, Sten

Ottesen, Svend

Jensen, Niels-Henrik

Symptomkontrol i palliativ medisin

En quick guide. 5 utg. 120 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2012. Pris DKK 200

ISBN 978-87-7749-676-9

Dette er et oppslagsverk, laget for frakkelommen, hvor enkeltmomenter i palliativ medisin er alfabetisk omtalt. For hvert enkelt symptom er nøkkelinformasjon og nødvendige tiltak listet opp. Valget av symptomer som omtales, er omfattende og dekker det aller meste av palliativ praksis. De ulike kapitlene er godt oppdaterte. Forfatterne har lang erfaring innen palliativ medisin, og de medisinske rådene som de gir, er gode.

Innholdet er fornuftig – forfatterne betoner gjennomgående betydningen av å begrense tiltak for pasienter med kort forventet levetid. Kapitlet Den Døende Patient gir leseren, etter mindre enn fem minutters lesning, de sentrale rådene en lege behøver for å kunne gi omsorg i livets sluttfase. Boken er dansk, og preparatvalg og salgsnavn for medikamenter er basert på dansk praksis og tilgjengelighet for legemidler. Kapitlet om sosiale rettigheter er kke relevant for norske lesere. Imidlertid er det meste likt, og det er ikke vanskelig å omsette boken til norske forhold.

For leger som skal behandle symptomer hos kreftpasienter, og som ikke har lang erfaring i palliativ medisin, vil denne boken kunne være et godt hjelpemiddel. Selv om legen mangler erfaring, vil pasientene kunne få god behandling.

Anbefalte artikler