Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Frode Gallefoss
Kåre I. Birkeland

Medisin og vitenskap

Peder Rolfssøn Ringdal*
Kjell Haug
John Gunnar Mæland
Anders Vik
Nina Helbekkmo
Roy M. Bremnes
Jan Erik Otterstad
Odd Strøm
Nils Grude
Yngvar Tveten
Ellen Smith-Meyer
Arvid Bjørneklett
Elisabeth Swärd
Nina Refsum

Tema

Sheraz Yaqub*
Lavrantz Kyrdalen

Kommentar og debatt

Teresa Løvold Berents
Bjørgulf Claussen
Hege Wang
Solveig Hofvind
Steinar Tretli
Steinar Thoresen
Frøydis Langmark
Sissel Steihaug
Bjørgulf Claussen
Stein Knardahl
Ann Færden

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Audun Fredriksen
Hans Petter Fosseng
Pål Gulbrandsen
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ole A. Sydnes

Fra foreningen

Hans Kristian Bakke
Einar Espolin Johnson