Lege og politiker med flere stemmer

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Bodø-legen og tusenkunstner Jon Øyvind Odland lever av å arbeide som forsker og gynekolog, mens han på fritiden går fullt og helt inn for vervene innen lokalpolitikken og musikk- og kulturlivet. Foto T. Sundar

– Jeg har dårlig tid, vi skal inn og stemme om noen få minutter, sier Jon Øyvind Odland på telefon, i en pause i bystyremøtet i Bodø.

Likevel får vi kilt inn en avtale, og uken etter tropper vi opp på kontoret hans ved Bodin legesenter, der han har en kvart stilling som gynekolog. Et par dager i uken pendler han til Universitetet i Tromsø for å skjøtte stillingen som epidemiolog og forsker ved Institutt for samfunnsmedisin. Der avla han i 1999 sin doktorgrad om effekten av miljøgifter på barns fødselsvekt. Nå er han i gang med et prosjektsamarbeid med russiske fagmiljøer og helsemyndigheter, der målet er å bygge opp en helhetlig svangerskapsomsorg i Barentsområdet.

Eksempel til etterfølgelse

Odland er en mann med mange jern i ilden. Han har vært sangdirigent, kunstnerisk leder i en oktett, medlem i Bodøs orkesterforening. Han er primus motor for den årlige Nordland Musikkfestuke, som holdes på sensommeren.

Livet ble for alvor snudd på hodet da han for to år siden gikk inn i lokalpolitikken. I gjennomsnitt bruker han to dager i uken på politisk arbeid.

– Hva får en etablert lege på 47 år til å ta steget inn i lokalpolitikken?

– Det skjedde litt ufrivillig. Intetanende ble jeg satt opp på Senterpartiets liste før kommunevalget. Og vips, så ble jeg valgt inn som en av to representanter for Sp til bystyret. Er man medlem av et politisk parti, og sosialt engasjert, må man regne med noen overraskelser, smiler Jon Øyvind Odland.

I bystyret er han leder i komiteen for plan, næring og miljø: – Vervet er midt i blinken for meg. Mitt interessefelt er byutvikling, og det er spennende å være premissleverandør i debatten, sier senterpartimannen.

Med sine to representanter ligger partiet i vippeposisjon i bystyret, som til sammen har 47 representanter.

– Å være i vippeposisjon gir oss en strategisk mulighet til å få gjennomslag for våre saker. Vi har en koalisjonsavtale med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slik at vi samarbeider i kultur-, skole- og ungdomspolitikken.

– Et eksempel til etterfølgelse i rikspolitikken?

– Kanskje det. Samarbeid er en forutsetning for å styrke satsingen innen kultur, som tradisjonelt er et nedprioritert felt. Men det er lettere å få i stand samarbeid lokalt enn det er nasjonalt.

En rastløs sjel

– Du har mange baller i luften?

– Jeg må innrømme at det ikke går noe klart skille mellom jobb og fritid. Min livskvalitet avhenger av at jeg får tilfredsstilt trangen til å engasjere meg på flere fronter. Derfor er jeg avhengig av å ha en fleksibel arbeidssituasjon.

– Er du en rastløs sjel?

– Veldig. Jeg liker å se at ting bli gjort. Men folk som går inn i politikken med idealisme og nye ideer, oppdager fort at mye av makten ligger i byråkratiet. Hemmeligheten bak fremgang og utvikling er å få til et godt samspill mellom politikere og administrasjon.

– Har du tenkt på faren for å bli utbrent?

– Ja, jeg er opptatt av å gjenkjenne varselsymptomer som irritabilitet og manglende motivasjon. Selv om jeg har et stort arbeidspress, er det stimulerende å bytte mellom å være lege, politiker og musiker.

– Men iblant må jeg slå av mobiltelefonen og sette på telefonsvareren. Eller trekke meg tilbake til familiens fritidshus i Lofoten. Der har vi vårt lille helgeparadis, sier Jon Øyvind Odland.

Anbefalte artikler