Akademikerne Helse er etablert

Artikkel

Legeforeningens forhandlingssjef Øyvind Sæbø ble valgt til leder av Akademikerne Helse på stiftelsesmøtet i desember 2001. Nestleder ble Rune Frøyland, Norsk psykologforening. Legeforeningens representanter i Akademikerne Helse er Hans Kristian Bakke og Lars Eikvar.

Øivind Sæbø

Akademikerne Helse omfatter alle organisasjonene i Akademikerne som har medlemmer ansatt i sykehusforetakene og er etablert for å ivareta forhandlingsspørsmål som skal behandles på sammenslutningsnivå, det vil si forhandlinger med Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO). NAVO er arbeidsgiverorganisasjon for helseforetakene.

Anbefalte artikler