Legefakta

Artikkel

Nmf-medlem

Tidl. Nmf-medlem

Totalt

Prosent Nmf-medl.

Univ. i Oslo

886

79

1 124

79

Univ. i Bergen

749

51

967

77

NTNU

Trondheim

437

35

569

77

Univ. i Tromsø

386

41

514

75

Norge totalt

2 458

206

3 174

77

Ungarn

271

30

480

56

Polen

226

25

348

65

Tyskland

260

23

291

89

Danmark

83

20

190

44

Irland

74

10

127

58

Australia

30

2

75

40

Storbritannia

43

6

66

65

Sverige

18

21

59

31

Tsjekkia

40

3

59

68

Nederland

30

4

44

68

Malta

7

2

11

64

USA

0

1

6

0

Østerrike

6

1

4

100

Italia

3

0

3

100

Spania

0

1

3

0

Island

0

0

3

0

Belgia

0

0

2

0

Frankrike

0

1

1

0

Sveits

0

0

1

0

Afrika

0

0

1

0

Andre

0

2

24

0

Utlandet totalt

1 091

152

1 798

61

Totalt

3 549

358

4 972

71

  • 1 Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter.

  • Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (medisinstudenter i Norge per august 2001) og Statens lånekasse for utdanning (foreløpige, ikke offisielle tall per 1.12. 2001 for medisinstudenter i utlandet i studieåret 2001–02 med støtte fra Lånekassen). De endelige tallene for medisinstudenter i utlandet vil erfaringsvis bli høyere, spesielt i Tyskland, Sverige og Østerrike.

  • Se også Internett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler