Overgangsavtale for sykehusleger på plass

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Overgangsavtalen, som ble undertegnet 20.12. 2001 av Akademikerne Helse og arbeidsgiverforeningen NAVO, innebærer at en midlertidig hovedavtale samt midlertidige tariffavtaler i helseforetakene, er på plass.

Smidig overgang

– Dagens avtale sikrer en ryddig overgang til sykehusreformen, for alle akademikergrupper som har medlemmer ansatt i helseforetakene. Ikke minst gjelder det sykehuslegene. Avtalen regulerer også forhandlingsordningen denne våren, sier Øyvind Sæbø, forhandlingssjef i Legeforeningen og leder i Akademikerne Helse.

Akademikerne Helse ivaretar akademikerforeningenes interesser i alle forhandlingsspørsmål på sammenslutningsnivå, det vil i praksis si forhandlinger med NAVO.

– Dagens overgangsavtale betyr at det fra 1. januar 2002 ble etablert tariffavtaler i hvert enkelt helseforetak ved at helseforetakene ble parter i tariffavtalen som gjaldt per 31. desember 2001, altså det eksisterende avtaleverket. Også særavtalene blir videreført, opplyser Sæbø.

De privatpraktiserende spesialistene er også sikret en ryddig overgang til 2002 ved at Legeforeningen og NAVO har inngått en avtale som knytter de privatpraktiserende spesialistene til de regionale helseforetakene.

De to avtalene Overgangsavtalen mellom NAVO og Akademikerne Helse og Avtale mellom NAVO og Legeforeningen er lagt ut på Legeforeningens Internett-sider under knappen Lønn og avtaler: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler