Alf Brodal – lærer av format

Alv J. Skarbøvik Om forfatteren
Artikkel

Det var med stor interesse jeg leste artikkelen om Alf Brodal i Tidsskriftet nr. 29/2001 (1). Mine tanker gikk tilbake til årene på Anatomisk institutt fra 1957 til 1959. Brodal var i sine mest aktive år, og som student er det Alf Brodal som lærer jeg husker best. Som sådan var han eminent. Han kunne anskueliggjøre vanskelig problemer på enkle måter, slik at studentene lærte dem for alltid.

Jeg husker særlig en gang Brodal snakket om ryggmargens oppbygning og var kommet til cervikotorakalintumescensen. Han kalte frem en kvinnelig student, stilte seg rett overfor henne, og la armen rundt henne ovenfra og nedover. Med denne demonstrasjonen ville han vise at skulderens muskulatur var innervert fra kjerner høyt oppe og medialt fortil i intumescensen, mens armens innervering kom mer fortil lateralt og håndens mest lateralt og nedtil.

Jeg tror ikke noen av de tilstedeværende noen gang ville glemme denne forelesningen. Alf Brodal var en inspirator som hadde evnen til å skape interesse og entusiasme for sitt fag. Jeg tror ikke jeg har hatt en dyktigere lærer.

Anbefalte artikler