Kvinner utredes dårligere etter infarkt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Studier har vist at kvinner har lavere sannsynlighet enn menn for å bli grundig utredet etter et hjerteinfarkt. Hva skyldes dette? En ny amerikansk studie har undersøkt om det har noen betydning om legen som utfører utredningen, er kvinne eller mann (1).

Studien viser at kvinnelige infarktpasienter sjeldnere fikk utført hjertekateterisering enn mannlige infarktpasienter, og at dette var uavhengig av legens kjønn. Forfatterne konkluderer med at det er andre faktorer enn legens kjønn som må forklare hvorfor kvinner blir dårlige utredet etter hjerteinfarkt enn menn.

– Mange studier de siste 20 årene har vist at iallfall amerikanske kvinner har hatt suboptimal tilgang til invasiv hjerteutredning. Dette skyldes delvis at kvinner ofte har mer diffuse og ukarakteristiske symptomer ved koronar hjertesykdom og er derfor vanskeligere å diagnostisere, sier avdelingsoverlege Ingrid Os ved Medisinsk klinikk, Ullevål universitetssykehus. Et annet problem er at de ikke-invasive testene, f.eks. arbeids-EKG, også er mer uspesifikke hos kvinner. Men i denne studien (1) er det faktisk kvinner som har kjent koronarsykdom og som nylig har gjennomgått et hjerteinfarkt, slik at forskjellen i henvisningsrutiner er blant presumptivt høyspesialiserte sykehusleger.

– Studien viser at henvisningspraksis var uavhengig av legens kjønn, og den høyeste terskelen var for kvinnelige pasienter hos kvinnelige leger. Årsaken er ikke umiddelbart lett å forstå, sier Os. En mulighet kan være at kvinner i mindre grad ønsker å gjennomgå en slik utredning eller at kvinnene har annen sykdom som gjør det mindre aktuelt med videre utredning.

Anbefalte artikler