Det som skjer . . .

Artikkel

Denne boken i pocketformat er en roman skrevet i jeg-form, der forfatteren har som gjennomgangstema mors selvmord for ti år siden. Den viser til fulle hvilke svære krefter et selvmord setter i gang hos overlevende. De refleksjoner forfatteren gjør seg i løpet av disse årene, er vekslende, fra fordømmende til lovprisende, både vedrørende mor, forfatteren selv og forfatterens far.

Selvmordet kom hos en person med betydelig avvikende trekk i personligheten, med store problemer i morsrollen og i ekteskapet og med tidligere selvmordsforsøk. Den umiddelbart utløsende situasjonen var at mannen gikk fra henne etter et langt ekteskap og fant seg en annen. Hennes verden falt i grus. Forfatteren får i løpet av årene etterpå tak i en rekke data fra hennes tidligere liv som kan være medforklarende til at det gikk som det gikk. Hennes far hadde tatt sitt liv, hun var pappas jente, omgitt av mange gåter, som forfatteren etterhånden nøster opp, dels via drømmer og fortrengte barndomsopplevelser, dels via brev, samtaler og refleksjoner.

Forfatteren drives av en uimotståelig trang til å skaffe seg inngående kunnskap om morens liv og problemer og blir etterhånden klar over en del av de multifaktoriale forhold som ligger bak. Han føler hvordan det leger å skrive ut alt det han finner frem til av stoff og som han bearbeider med seg selv uten hjelp av noen terapeut. Det er ikke lite han blir klar over også om det liv han selv har levd.

Den franske filosof Camus betraktet selvmordet som det eneste virkelige problem i filosofien: Avgjørelsen om selve livet er verd å leve eller ikke. Denne boken viser at et liv ikke er avsluttet om selvmordet er utført. Svære krefter settes i gang hos nærstående pårørende. En velskrevet og gripende roman som berører leseren enten han er en fagperson eller ikke. Den har et budskap også til oss som leger.

Nils Retterstøl

Aker sykehus

Klinikk for psykiatri

Anbefalte artikler