Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Vi har fått en muntlig tilståelse. Det klassiske journalnotat «Man får ikke frem dysparenui ved undersøkelsen», stammer fra Kongsvinger sykehus i 1969. Den journalskrivende lege benekter at sitatet verken var slutten eller begynnelsen på en strålende karriere som gynekolog. Han ble derimot kirurg og har levd opp til ryktet som en handlingens mann. Det han prøvde å formidle, var at «Pasienten benekter dyspareuni», altså en ren anamnestisk opplysning.

Vi fortsetter jakten på kildene med en historie om forviklinger rundt faguttrykkenes fallgruver.

Anbefalte artikler