Medisinske effekter av transcendental meditasjon

Lars Bjørn Rasmussen Om forfatteren
Artikkel

Transcendental meditasjon er en standardisert, nøytral og enkel teknikk for stressmestring og personlighetsutvikling som alle kan lære. Teknikken utøves 20 minutter morgen og kveld og innebærer verken konsentrasjon eller kontemplasjon. Et kurs på Internett om forskningen på og bruken av teknikken i forbindelse med stress og hjerte- og karsykdom er nå godkjent som del av amerikanske legers etterutdanning (1).

En metaanalyse har vist større effekt av transcendental meditasjon brukt for selvrealisering, som er et overordnet mål for psykisk helse, sammenliknet med andre avslapnings- og meditasjonsteknikker (2). Det samme er vist ved angst (3) og ved avvenning fra alkohol, nikotin og illegale russtoffer. Randomiserte studier tyder på effekt ved depresjon, nervøsitet, sosial angst, søvnproblemer og posttraumatisk stresssyndrom. Andre studier har vist reduserte smerter ved angina pectoris, økt treningstoleranse og reversering av åreforkalkningsprosessen hos mediterende pasienter med hjerte- og karsykdom. En studie over tre måneder viste reduksjon av mild hypertensjon (både systolisk og diastolisk) hos utøvere av transcendental meditasjon (gjennomsnittsalder 67 år) (4). Reduksjonen var større enn ved andre former for avslapning og livsstilsintervensjon. Etter åtte års oppfølging var den kardiovaskulære og totale mortalitetsrate hos de mediterende henholdsvis 75 % og 50 % mindre enn for andre grupper. En studie blant eldre viste signifikant redusert mortalitetsrate for utøvere av transcendental meditasjon ved oppfølging etter tre år i forhold til utøvere av andre programmer for stressreduksjon og personlighetsutvikling.

Tverrsnittsstudier tyder på effekt på aldringsprosessen (aldersavhengige fysiologiske parametere) og på lavere nivåer av frie radikaler. Studier med større grupper tyder på at utøvelsen av transcendental meditasjon fører til reduserte helseutgifter (5).

Anbefalte artikler