Sterk økning i antall leger i Norge

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Fersk statistikk fra Den norske lægeforening viser at antall leger i Norge under 67 år har økt med over 5 % (totalt 857) det siste året (1). Størst prosentvis økning finner vi blant leger fra land utenom EU og Norden. Det var 5. desember 2001 registrert 100 flere leger fra disse landene enn for ett år siden, dvs. en økning på 21,5 %.

Det er nå 16 524 leger under 67 år i Norge. 13 884 kommer fra Norge eller er ikke registrert med statsborgerskap. 1 246 kommer fra Norden for øvrig, 824 fra EU utenom Norden og 570 fra andre land. Av de utenlandske legene kommer det flest fra Sverige og Tyskland.

40 land representert

Leger fra 40 land praktiserer i Norge. Medregnet tre leger fra Australia er alle kontinenter representert. Den største andelen utenlandske leger kommer fra Norden med EU-landene på annenplass. Blant legene fra land utenom EU har det vært størst økning blant leger fra Irak, det tidligere Jugoslavia, Pakistan og Bulgaria.

Norske leger eldre enn gjennomsnittet

Gjennomsnittsalderen for alle leger under 67 år i Norge er 44,8 år, mens gjennomsnittsalderen for leger med norsk statsborgerskap er 45,3 år. Lavest gjennomsnittsalder har de sju legene som kommer fra Sudan med 33,1 år og de seks legene fra Kina med 34,0 år. Legene fra Tyskland er også forholdsvis unge med en gjennomsnittsalder på 38,1 år.

Nesten en tredel er kvinner

32,5 % av legene under 67 år er kvinner. Størst andel finner vi blant leger fra land utenom EU og Norden (43 %) mens kvinnelige leger som er norske statsborgere utgjør 32,2 % av det totale antall leger. I Yngre legers forening er det omtrent like mange kvinner som menn. Alment praktiserende lægers forening og Norsk arbeidsmedisinsk forening har i overkant av 30 % kvinner, mens det er rundt 20 % i de øvrige yrkesforeningene.

Anbefalte artikler