Røyking på film inspirerer

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  En ny amerikansk studie tyder på at dess flere scener med røyking barn ser på film, dess større er sjansen for at de røyker.

  Artikkel

  I studien gikk man gjennom 601 populære filmer fra perioden 1988–99 og telte forekomster av røyking i filmene (1). For å beregne eksposisjon for filmer ble 50 filmer tilfeldig trukket ut, og elever i alderen 9–15 år ved et tilfeldig utvalg av store skoler i Vermont og New Hampshire ble spurt om de hadde sett disse filmene.

  Median forekomst av røykeepisoder i filmene var fem per film, og de 4 919 elevene som deltok i studien hadde sett 17 (median) filmer av de 50. Ut fra dette beregnet man at elevene var eksponert for 91 (median) episoder med røyking, med stor spredning (25-kvartil 49, 75-kvartil 152).

  Man fant en meget sterk sammenheng mellom eksponering for røykeepisoder og det noensinne å ha forsøkt røyking. Av dem som hadde sett 50 eller færre episoder, hadde 5 % forsøkt å røyke, blant dem som var eksponert for 51–100 episoder hadde 14 % forsøkt røyking. 22 % av de som hadde sett 101–150 røykeepisoder hadde forsøkt å røyke, og 31 % av de som hadde sett over 150 røykeepisoder.

  Sammenhengen var meget sterk, selv når man kontrollerte for alder, kjønn, utdanningsnivå, skole, røyking i familie eller blant venner, skolens prestasjonsnivå og psykologiske og sosiale faktorer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media